Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Isla raffinaderij is, sinds de brand van zondag 21 mei bij de Crude Distiller 3 (CD3), de dagelijkse productie gedaald van 180.000 barrels naar 60.0000 barrels.


Brand Isla  meiDat heeft woordvoerder Earl Balborda tegenover deze krant verklaard. ,,Ik wil benadrukken dat de lagere productie beslist niet van invloed is op de levering van de Isla aan de lokale markt. De raffinaderij heeft, zoals bekend, altijd een reservevoorraad voor drie maanden. Er is absoluut geen reden voor paniek”, aldus de woordvoerder.
Balborda benadrukte in het gesprek met deze krant ook dat het voor de raffinaderij normaal is dat ruim een week na de brand de ontmanteling van de CD3 nog in volle gang is. ,,Het is het beste te vergelijken met onderhoud aan een personenauto. Als je bij de garage een grote onderhoudsbeurt afspreekt, dan weet men vooraf wat er moet gebeuren. Maar als je de auto onverwachts total loss hebt gereden, dan moet de garage grondig onderzoek doen om te kijken wat er aan de auto gedaan moet worden. Dat vergt tijd. De raffinaderij is door de brand met een onvoorziene situatie geconfronteerd.”
Er zijn ook andere aspecten die rechtvaardigen waarom de ontmanteling nog bezig is, aldus de woordvoerder. ,,In het geval van de CD3 heb je het wel over een gigantische installatie van vier verdiepingen hoog. Het moet vanaf de bovenste verdieping worden ontmanteld. Daarbij moet ook nog geïnventariseerd worden hoe groot de schade is en of onderdelen gerepareerd of vervangen moeten worden door nieuwe.”
De raffinaderij is nog bezig met de technische data-analyse tot aan het moment dat de brand is ontstaan. De analyse is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de brand. Over de omvang van de schade kan de raffinaderij nog niets zeggen. Balborda erkende wel dat, alhoewel de ontmanteling in een normaal tempo verloopt, de lagere productie en de schade aan de raffinaderij heel veel kosten voor de Isla met zich meebrengt.
Op zondag 21 mei werd er omstreeks 05:47 alarm geslagen over de brand bij de Isla. De brand is ongeveer vier uur daarna bedwongen. In april van dit jaar werd er al groot onderhoud aan de raffinaderij gepleegd. De woordvoerder verklaarde na de brand dat de raffinaderij rekening houdt met een menselijke fout, een samenloop van omstandigheden of een haperend onderdeel.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).