Van onze correspondent
Den Haag - Een ambtelijke delegatie van maar liefst vier ministeries is deze week in de Cariben om met de autoriteiten van Curaçao, Aruba en Bonaire de actuele situatie in Venezuela te bespreken.

venezuela
De missie uit Den Haag bestaat uit vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Veiligheid en Justitie. Aan de hand van een inschatting van hoe de oplopende spanning in het buurland zich verder zal ontwikkelen worden met de betrokken diensten van Curaçao, Aruba en Bonaire verschillende scenario’s ontworpen om voorbereid te zijn op eventualiteiten.
Dat de vrees voor escalatie groot is bleek gisteren in een debat dat de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken had met de ministers Bert Koenders en Ronald Plasterk. Die laatste was er bij om vragen te beantwoorden over mogelijke vluchtelingenstromen naar de ABC-eilanden.
Het overleg bracht niet veel nieuws en was vooral een reprise van eerdere debatten en antwoorden van de ministers op vragen van Kamerleden. Die laatsten verweten de regering ook nu weer onvoldoende urgentie toe te kennen aan de situatie en de risico’s van een massale exodus richting eilanden de onderschatten. Ook het verweer was niet anders dan vorige keren: ,,Wij zitten er bovenop”, herhaalden Koenders en Plasterk elkaar.
Waar Kamer en regering het wel hartgrondig over eens zijn is de ernst van de humanitaire ramp die zich aan het voltrekken is in Venezuela en wie daar verantwoordelijk voor is: ‘volksmenner’ en ‘dictator’ Nicolás Maduro. ,,Wij proberen met alle menskracht die wij hebben te helpen een oplossing te creëren. We doen dat door middel van druk en dialoog”, aldus Koenders.
Voor sancties voelt de bewindsman weinig omdat die vooral de toch al straatarme bevolking zal treffen. ,,Alleen een politieke oplossing is mogelijk. Dat wij met Venezuela een Memorandum of Understanding hebben is een groot goed. Omdat we samenwerken hebben we een relatie en voeren wij bilaterale gesprekken. Dat zijn wel kritische gesprekken waarin ook de mensenrechten ter sprake komen.” Vanwege de bijzondere positie die Nederland ten opzichte van Venezuela heeft (‘we zijn wel buren’) vervult Nederland ook een actieve rol op het internationale platform om de regering in Caracas tot een vreedzame oplossing te bewegen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).