Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten hebben gisteren opnieuw zonder oppositie vergaderd. De meerderheid van 12 behandelde volgens de agenda het rapport van de commissie-Wiel over de gebeurtenissen van 4 januari, toen de vergadering over de geloofsbrieven van zeven nieuwe Statenleden uit de hand liep.


StatenvergaderingHet merendeel van de spreektijd ging over de verkiezingen van aanstaande vrijdag. Opvallend was de beschuldiging van MFK-leider Gerrit Schotte aan het adres van PAR, dat er stemmen gekocht worden. Ondernemer Joel Gois van Goisco zou zijn personeel 500 gulden extra salaris bieden als zij bewijzen op de PAR te stemmen.
Gois reageert kort op de aantijging: ,,Van poep moet je wegblijven. Schotte is een kakkerlak. Ik ga hem wel 500 gulden brengen wanneer hij in de gevangenis zit.” Schotte moet binnenkort voorkomen in hoger beroep in de zaak Babel over ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. In eerste aanleg is hij veroordeeld tot drie jaar cel.
De beschuldiging dat PAR stemmen koopt, kwam enkele keren terug in de vergadering. Terwijl Schotte het nog had over ‘een ondernemer aan de Schottegatweg Noord’, noemde minister Gilmar ‘Pik’ Pisas (tevens premier) als eerste de naam Gois. Er zou overigens ook duizend gulden geboden worden door de PAR, met name aan kiezers op Bándabou. ,,Maak een foto en neem Tipp-ex mee”, adviseerde Schotte. ,,Dan wis je je stem, krijg je je duizend gulden en stem je daarna volgens je geweten. Stem op Schotte, of op Amparo dos Santos, of op Moses of op Braam.”
KdnT-leider Amparo dos Santos werd door voorzitter Thodé tot de orde geroepen toen hij politieke tegenstanders, met name oud-voorzitter Davelaar, een corrupt geboren politicus noemde. ,,Dat woord mag ik niet gebruiken, dat neem ik terug.” Om vervolgens een andere tegenstander, Omayra Leeflang, ‘een rat’ te noemen. ,,Dan zeg ik het netjes, dat mag wel.”
Bij het begin van de vergadering werden de in de Statenzaal aanwezige politieagenten bedankt en de straat op gestuurd. ,,Aangezien de oppositiebanken leeg zijn, hebben ze daar meer nut”, zei PS-Statenlid Mac Cijntje. De agenten zitten in de Staten sinds het incident waarbij MFK-fractielid Jacinta Constancia haar MAN-collega Giselle Mc William een vuistslag in het gezicht gaf.
De oppositie had geen trek in een discussie over het quorum bij de vergadering van 4 januari. PAR-Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé vroeg vooraf al om uitstel van de vergadering, zodat grote fouten uit het rapport gehaald kunnen worden. Statenvoorzitter Amerigo Thodé zei dat de brief aan het verkeerde adres was gestuurd: ,,De vorige minister van Justitie is opdrachtgever voor het rapport. Als de PAR de agenda wil wijzigen dan moet dat verzoek hier worden gedaan. Maar de fractie is er niet.”
Volgens de PAR gaat het rapport ‘Geen sterke arm zonder goede leiding’ voorbij aan het feit dat de roep om een ‘roll call’ van Schotte werd gedaan toen deze niet het woord had. Aan het begin van de vergadering was er een quorum. Om opnieuw de koppen te tellen wanneer gedurende de vergadering Statenleden weglopen, is volgens Alcalá-Wallé niet gebruikelijk, omdat Statenleden op die manier het functioneren van het parlement zouden kunnen verhinderen.
Ook de MAN en PNP bleven weg bij de vergadering. MAN-fractieleider Elsa Rozendal staat op het standpunt dat het verloop van de vergadering correct was. ,,Het vaststellen van de geloofsbrieven van de nieuwe Statenleden gaat voor het roepen om een roll call.” Wat betreft het falen van het politietoezicht bij de uit de hand gelopen vergadering stelt de fractie vast dat de minister van Justitie de aanbevelingen uit het rapport op dit punt moet uitvoeren.
PS-Statenlid Sherwin Leonora was de enige aanwezige van de huidige meerderheid die enigszins kritisch was over het rapport. Hij wil dat er meer duidelijkheid komt over de regels bij het vaststellen van een quorum. ,,De roep om een roll call wordt ook misbruikt”, zei hij, verwijzend naar een eerder geval in mei 2016. ,,De Staatsregeling en het Reglement van Orde zijn op dit punt niet duidelijk. We moeten er samen naar kijken om hier meer duidelijkheid in te scheppen.”
De meerderheid in de Staten nam een motie aan waarin wordt vastgesteld dat toenmalig Statenvoorzitter Humphrey Davelaar tegen de regels heeft gehandeld door, ondanks de roep om een roll call, door te gaan met de vergadering. In de motie wordt opgeroepen de aanbevelingen uit het rapport-Wiel uit te voeren, dat in het parlement altijd de stem van de meerderheid moet gelden, dat het gebruik van de ‘sterke arm’ moet worden aangepast en dat de wet moet worden aangepast om de rol van gouverneur in de politiek gelijk te stellen aan die van de koning in Nederland. Dat laatste houdt in dat de gouverneur zich bijvoorbeeld niet langer bemoeit met de formatie en vrijwel alleen nog een ceremoniële rol heeft.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).