Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De interim-regering-Pisas heeft het omstreden Landsbesluit om de verkiezingen uit te stellen weer ingetrokken. Dat maakte interim-premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) gisteren bekend tijdens een nationale rede.


pisasHet Landsbesluit werd afgelopen maandag bij de gouverneur ingediend en diende de eerder uitgeroepen verkiezingen uit te stellen. De gouverneur heeft dit Landsbesluit aan de Rijksministerraad ter vernietiging voorgelegd. De Koninkrijksregering vergadert hier vandaag over.
Reden voor het weer intrekken van het Landsbesluit was volgens Pisas de verdeeldheid die binnen de Curaçaose gemeenschap heerst. ,,We hebben dit besluit genomen om de rust en vrede in dit land te garanderen, waardoor de regering verder kan gaan met het implementeren van haar taken ten behoeve van dit land. Dit besluit dient ter voorkoming van verdere verwoesting van dit land, waarbij dromen van onze kinderen worden vernietigd.”
Met geen woord rept de minister-president over de afwijzing door het Europees Hof van de behandeling van het verzoek van het ‘Blok van Schotte’ om de verkiezingen te annuleren. Hij liet weten kennis te hebben genomen van de discussies omtrent het Landsbesluit om de verkiezingen in te trekken. ,,Als verantwoordelijke bewindslieden van Curaçao hebben we gedurende de Raad van Ministers besloten om grootmoedigheid te tonen en een einde te brengen aan deze discussies waardoor de rust kan wederkeren. Na een diepgaande evaluatie hebben we besloten het besluit van de Raad van Ministers van 27 maart in te trekken en de gouverneur hiervan op de hoogte te stellen.”
Wel gaat Pisas in op de grote verdeeldheid op het eiland, als ook de groeiende armoede. ,,Als premier van Curaçao ben ik van mening dat ieders mening en rechten moeten worden gerespecteerd. Nimmer mogen de rechten van iedere burger worden vertrapt. Gezonde discussie is noodzakelijk in een vrije democratie, maar constante ruzie is niet constructief en draagt zeker niet bij aan de constructie van dit land. Degene die hier het meeste onder lijdt, is de arme man. Terwijl de strijd om de macht verdergaat, groeit de criminaliteit en de armoede. We kunnen dus ruzie blijven maken over wie gelijk heeft, maar ondertussen schreeuwt het volk om hulp.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).