Nederland wordt ingeschakeld om landsbesluit ontbinding Staten te vernietigen.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De nieuwe meerderheid in de Staten - bestaande uit MFK, Kòrsou di Nos Tur, PS, Movementu Progresivo en onafhankelijke Statenleden Eduard Braam en Gassan Dannawi - heeft gisteren een nieuwe motie gepresenteerd en aangenomen waarmee de Rijksministerraad (RmR) wordt gevorderd het landsbesluit van 12 februari 2017 waarmee de Staten worden ontbonden en nieuwe verkiezingen worden uitgeroepen, te schorsen en te vernietigen.

staten1
Demissionair premier Hensley Koeiman (MAN) spreekt van een ‘ultieme wanhoopsdaad’. ,,Wanhopig! Maar waarom? Met welk doel? Wat is jullie doel?” zo vroeg de minister-president zich herhaaldelijk af. Koeiman was gisteren zelf ook in de Statenzaal aanwezig om vragen te beantwoorden. ,,Jullie staan nu voor een keus: of je laat de Koninkrijksregering beslissen over het politiek lot van dit land of je laat de bevolking weer naar de stembus gaan en duidelijk maken wat zij wil. Ik zou goed nadenken als ik jullie was. Ik zou niet in de geschiedenisboeken willen staan als iemand die een ‘atrako’ geeft gepleegd op onze autonomie. De geschiedenis zal je veroordelen of het zal je vrijspreken”, aldus Koeiman.
In de motie - die met vijf stemmen tegen en elf stemmen voor is aangenomen - geven de reeds genoemde partijen aan dat de Staten van Curaçao van oordeel zijn dat het landsbesluit van 12 februari 2017, in strijd met artikel 3 van het Eerste Protocol bij het EVRM en artikel 25 IVBPR is genomen, en ook in strijd is met het wezen van het ontbindingsrecht ‘omdat het niet gaat om een conflict waardoor het hernieuwd raadplegen van de kiezers noodzakelijk is, zodat het besluit daarom onrechtmatig is genomen’.
De nieuwe meerderheid vordert eerst de regering het landsbesluit in te trekken en alle rechtsgevolgen daarvan ongedaan te maken en herhaalt de mededeling dat de meeste ministers in het demissionaire kabinet Koeiman niet langer het vertrouwen van de meerderheid in de Staten genieten. Als de regering het genoemde landsbesluit niet vóór maandag 6 maart vernietigt, wordt de gouverneur ingeschakeld. De meerderheid zal dan een beroep doen op de vertegenwoordiger van de koning om bij de RmR te vorderen dat het landsbesluit alsnog wordt ingetrokken en vernietigd. De gouverneur heeft hier tot 7 maart de tijd voor. Daarmee lijkt deze meerderheid - die niet onder stoelen of banken steekt tegen het instituut van de gouverneur te zijn en dit zelfs te willen elimineren - uit te zijn op een conflict met Nederland. Nederland zal op haar beurt aangeven dat deze kwestie ‘des lands’ is en niet kan en zal ingrijpen.
Statenvoorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) is opgedragen om dinsdag 7 maart, uiterlijk 12.00 uur bij gouverneur Lucille George-Wout na te gaan of en in hoeverre uitvoering is gegeven aan het voorgaande en moet hierover vervolgens verslag doen aan de Staten. Vervolgens wordt dit agendapunt op 7 maart om 13.00 uur weer in de Staten hervat.
Koeiman heeft gisteren reeds aangegeven dat binnen de Constitutie en het Kiesreglement geen regeling is opgenomen voor het annuleren van reeds opgeroepen verkiezingen. ,,Het landsbesluit kan dus niet worden ingetrokken. De meerderheid kan de wet niet ondermijnen. We moeten te allen tijde volgens de wet blijven handelen. Een besluit om de verkiezingen in te trekken druist in tegen onze Staatsregeling en hebben we niet allemaal de eed afgelegd dat we die Staatsregeling zullen respecteren?”
MFK-leider Gerrit Schotte is van het tegenovergestelde overtuigd: ,,Alle landsbesluiten kunnen worden ingetrokken. In de geschiedenis van dit land zijn reeds verschillende landsbesluiten ingetrokken.” Meindert ‘Menki’ Rojer van Kòrsou di Nos Tur liet weten dat de motie een duidelijk signaal moet zijn naar de gouvernementele entiteiten die het democratisch proces verstoren. ,,Deze twaalf mensen gaan <I>all the way<I> om de verkiezingen tegen te gaan die op 28 april zouden moeten plaatsvinden. Verkiezingen zijn tegen de wil van het volk. Als de premier spreekt van de wet, dan moet hij ook goed kijken naar het proces dat is bewandeld om tot de datum voor de verkiezingen te komen, want dat is niet volgens de wet gegaan. Er is bij velen een bittere nasmaak van sabotage achtergebleven.”
Melvin ‘Mac’ Cijntje (PS), die samen met partijgenoot Sherwin Leonora overstapte naar het kamp-Schotte en het kabinet-Koeiman ten val bracht, spreekt van een historische motie. ,,Vandaag moeten we in dit land beslissen wat daadwerkelijk democratie is: een meerderheid in de Staten of de vertegenwoordiger van de koning en haar kameraden.”
Stephen Walroud sprak namens de PAR-fractie. Hij noemde de motie - die namens MFK door Schotte, Charetti Eduarda en Jacinta Constancia, namens KdNT door Norberto Ribeiro, Rojer en Amparo dos Santos, namens PS door Cijntje en door Braam en Dannawi is getekend - ‘tendentieus met incorrecte en ongefundeerde componenten’. ,,De motie wordt slechts vanuit één hoek belicht en de ogen worden gesloten voor verdragen om uiteindelijk tot de onjuiste conclusie te komen dat het landsbesluit onrechtmatig is en moet worden ingetrokken. Als dit niet gebeurt, gaat deze groep zelfs naar de Koninkrijksregering. Wel wel; de gouverneur en de Koninkrijksregering worden wederom voor het blok geplaatst en onze autonomie wordt publiekelijk voor paal gezet door deze motie de hele wereld rond te sturen. Dit is niet alleen een klap in het gezicht van mevrouw Mc William, maar in het gezicht van de hele Curaçaose bevolking. Een schande!”
Een tweede motie - een initiatief van PAR - waarmee zetelroof wordt afgekeurd, werd met vijf stemmen voor en elf stemmen tegen afgewezen.
Er volgden hierna nog vier moties. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag hiervan nog onduidelijk.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).