Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Girobank heeft een rechtszaak tegen een kredietnemer, over een aan hem verstrekt zakelijk krediet van een half miljoen waarvoor hij zich persoonlijk garant had gesteld maar toen dat nodig was weigerde af te lossen, verloren.


giroHet betreft de (voormalig) registeraccountant I. de W., in het verleden commissaris van Girobank, die toen hij bestuurder was van Elijah Fish Farm Bonaire nv borg had gestaan voor een lening ten behoeve van dit project van 500.000 gulden.
Omdat het bedrijf op een bepaald moment ophield de schuld af te betalen, had de bank daarop de door De W. afgegeven garantie ingetrokken. Maar onder andere omdat hij voor het aangaan van de lening toestemming nodig had van zijn echtgenote - die zij niet had verleend - is de bank slordig en nalatig geweest, aldus het gerecht, en moeten de vorderingen van Giro, gebaseerd op de borgtocht, worden afgewezen. Zo luidt het vonnis.
Eind december 2003 werd de nv voor de Fish Farm opgericht. De W. was in maart 2009 bestuurder van Elijah Fish Farm Bonaire en heeft toen een akte van borgtocht ondertekend met Girobank in verband met een geldlening van 500.000 gulden, waarmee hijzelf garant stond in geval niet zou worden afgelost op het verstrekte krediet. Zo’n akte moet eigenlijk medeondertekend worden door de partner.
Eind 2013 werd De W. geïnformeerd dat Elijah sinds januari 2012 geen aflossingen meer had gedaan op haar schuld bij Giro, die op dat moment ruim 3,5 miljoen bedroeg. De Fish Farm was hiermee ‘in default’, waarop de bank toen onder meer de door De W. afgegeven bankgarantie heeft getrokken. De betalingen bleven echter uit. Daarop werd De W. gesommeerd binnen vijf dagen het half miljoen plus 10.000 gulden incassokosten en de wettelijke rente per vrijwel direct te storten. In juni 2015 heeft de advocaat van Giro hier nogmaals over bericht.
De bank wijst erop dat De W. zich borg heeft gesteld, maar dat hij ondanks herhaalde sommaties weigert te betalen. In zijn beoordeling wijst de rechter erop dat tussen partijen ‘niet in geschil is’ dat De W. een garantie heeft gegeven en dat deze dient te worden gekwalificeerd als een borgtocht. De W. stelt zich echter op het standpunt dat zijn echtgenote in maart 2009 geen toestemming heeft gegeven voor het aangaan van de borgtocht en bovendien dat zij in een brief van januari 2016 aan Girobank de garantie zelfs heeft vernietigd.
Volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) dient de ene echtgenoot/echtgenote aan de andere echtgenoot/echtgenote toestemming te geven voor het aangaan van een borgtocht. Girobank is in de stukken nergens ingegaan op de vernietiging door De W.’s toenmalige echtgenote mevrouw L.L. Giro heeft slechts aangevoerd dat toestemming van de echtgenote niet vereist was en beroept zich op een uitzonderingsregel. En dus dat De W. wel gewoon garant staat en moet betalen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).