Van een onze verslaggevers

Willemstad - Amper zeven weken na de installatie van de regering-Koeiman zijn tussen de coalitiepartijen MAN, PAR en vooral PNP en PS de spanningen hoog opgelopen.

davelaarDit nadat de PS-fractie gisteren in de Staten met het initiatief kwam van een ‘Tijdelijke Commissie Smart Zoning’ en hiervoor met de steun van oppositiepartijen MFK, KdNT en de Statenleden Marilyn Moses en Eduard Braam een meerderheid kreeg.
Dit is tegen het zere been van PNP die met Suzy Camelia-Römer de minister van Ruimtelijke Planning levert en deze actie van de Soberano-fractie kwalificeert als een ‘vertrouwenskwestie’ aangezien deze PNP-minister zelf al uitdrukkelijk aan de slag is met het te wijzigen Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Daarom heeft met deze actie van PS-Statenleden Melvin ‘Mac’ Cijntje (de initiator) en Sherwin Leonora het vertrouwen van met name PNP in Soberano een flinke knauw gekregen.
Gisteravond was het bestuur van de PNP in spoedberaad. ,,We bespreken wat er vandaag is gebeurd tijdens de Statenvergadering”, zei voorzitter Henny Reinilia in een uitzending van Telenotisia. ,,Als de situatie acuut is, moeten we direct bij elkaar komen met de samenwerkende partijen, vanavond nog. We moeten met elkaar praten en eruit zien te komen.” De uitkomst was niet bekend bij het drukken van deze krant.
PNP-leider Humphrey Davelaar drukte zich steviger uit. Hij heeft onmiddellijk premier Hensley Koeiman (MAN) ingeschakeld met de vraag ‘Hoe nu verder?”. Davelaar neemt de kwestie hoog op. Meteen al tijdens de centrale commissievergadering van de Staten toen het aan bod kwam: ,,Schrap PNP maar uit de ledenlijst van deze ad hoc-commissie.” Hij laakt de vermenging van regering en parlement in dezen. Overigens stelt Davelaar dat de PS-leider, minister Jaime Córdoba, het oneens zou zijn met het optreden van Cijntje en Leonora. Maar zelf zegt Córdoba hier niets over; hij wilde het gisteravond eerst intern ‘oplossen’, zonder in te gaan op de oplossingsrichting.
PNP-minister Camelia-Römer heeft zich van meet af aan verzet tegen de instelling van de Commissie Smart Zoning die voortvloeit uit een motie van de oppositie tijdens een Statenvergadering over de aanpassingen van het EOP eind november vorig jaar. De motie werd aangenomen - ook toen - dankzij de steun van PS-parlementariër Cijntje. De coalitie is het niet eens met de verplichting om een miljoen gulden vrij te maken op de begroting van 2017 om tot een nieuwe zonificatiewet te komen (Cijntje wil komen tot een initiatiefwetsontwerp Smart Zoning in plaats van het huidige EOP). Minister Camelia-Römer valt over het feit dat de regering een en ander ‘wordt opgedragen’ (in plaats van dringend verzocht). Bovendien heeft de VVRP-minister verschillende keren uitgelegd dat het proces om het EOP te reviseren al langer loopt met behulp van lokale en internationale deskundigen.
PS-Statenlid Cijntje zei gisteravond voor de tv het te betreuren dat het onderwerp zoveel verdeeldheid en weerstand veroorzaakt. ,,Om zoiets interessants als smart zoning. De minister wil een efficiënter openbaar vervoer, betaalbare woningen. Dit is de weg die we daarvoor moeten gaan. Curaçao was 20 jaar verlamd, het EOP was een moratorium op constructie.” Dit is niet om de regering erbuiten te houden, zei hij in de Staten, maar ten behoeve van ‘leefbare wijken’.
De indruk bestaat dat de regeringscoalitie sinds de start op 23 december moeizaam en strompelend voortgaat. Behalve de discussie over de ‘verbreding’ van de smalle basis van 11 van de 21 Statenzetels met toevoeging van de eenmansfractie van Hustu van Omayra Leeflang - die zich gisteren tegen de Commissie Smart Zoning uitsprak en er geen deel van uit wil maken - zorgt ook deze kwestie voor spanning en crisis, maar tot een breuk lijkt het vooralsnog niet te leiden. Toch hoeft op het moment maar één Statenlid eruit te stappen en er is geen meerderheid voor het kabinet-Koeiman.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).