Van onze correspondent
Kralendijk - Het Bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft opnieuw de meerderheid verloren in de Eilandsraad. Na twee maanden van gedoogsteun hebben UPB en de onafhankelijke Jeanoushka Raphaela daaraan zondagavond laat, in een brief aan gezaghebber Edison Rijna, een einde gemaakt.


Nieuw bestuurscollegeOf dit ook het einde betekent van dit BC zal mogelijk vanavond al duidelijk worden. Dan komt de Eilandsraad bijeen. Op de agenda staat een spoedberaad over de lucht- en zeeverbindingen, maar de nieuwe politieke situatie kan leiden tot een vertrouwensstemming over de gedeputeerden. Als ze geen meerderheid krijgen, moeten ze vervangen worden.
Het intrekken van de gedoogsteun kwam als een verrassing, omdat er vorige week nog gesprekken waren tussen de grootste bestuurspartij MPB en de twee gedogers over het vormen van een echte coalitie. Daarvoor namen ze tot eind maart de tijd. Dat er een paar dagen later toch een brief naar de gezaghebber ging, zou zijn veroorzaakt door een benoeming bij de overheid.
Volgens UPB-leider James Kroon, mede namens Raphaela, was de reden dat het BC ‘besluiten neemt buiten de Eilandsraad om’. Dat is in strijd met het principe van behoorlijk bestuur. ,,Besluiten moeten genomen worden in de Eilandsraad”, zegt Kroon. MPB zou alleen de eigen politieke vrienden benoemen op overheidsfuncties, maar Kroon wil daar niet op ingaan en verwijst naar de vergadering van de Eilandsraad. ,,Dan zal ik alles duidelijk maken.”
Het novum van gedoogsteun bestond sinds november. Toen trok Raphaela haar steun in aan de coalitie tussen haar, MPB en de onafhankelijke Esther Bernabela. Raphaela besloot dit om te zetten in gedoogsteun samen met haar oude partij UPB, omdat een nieuwe coalitie met de intern verdeelde PDB niet haalbaar bleek. ,,We hebben toen gekozen voor gedogen in het algemeen belang”, aldus Kroon. Van een echte coalitie met de gedoogpartners is het niet gekomen.
MPB-leider Elvis Tjin Asjoe is teleurgesteld, maar tegelijk ook optimistisch, ‘of misschien koppig’. ,,We hebben vorige week nog een afspraak gemaakt dat we tot eind maart de tijd nemen voor een coalitieakkoord. Dan is dit wel teleurstellend. Maar het BC valt niet, we gaan gewoon door met besturen tot er een nieuw BC wordt gekozen door de Eilandsraad.” Een demissionaire status voor eilandsbesturen kent de wet niet. In de Eilandsraad zal moeten blijken of zij nog het vertrouwen krijgen van de meerderheid en of er eventueel al nieuwe gedeputeerden klaar staan.
Intussen kunnen de gesprekken met UPB over een coalitie doorgaan, zegt Tjin Asjoe. Dat wordt bevestigd door Kroon die, ondanks het intrekken van de gedoogsteun, zegt dat de deur nog steeds open staat voor gesprekken. ,,Ik heb Tjin Asjoe gisterochtend (zondag, red.) ingelicht dat we de gedoogsteun intrekken. Maar we staan altijd open voor verdere gesprekken.” Beide partijen, MPB en UPB, zeggen dat stabiliteit en continuïteit belangrijk zijn voor Bonaire.
Dat laatste staat ook voor gezaghebber Rijna voorop. ,,We komen nu in een transitieperiode waarin het BC geen ingrijpende besluiten zal nemen, omdat er geen meerderheid meer is. Verder gaan we gewoon door. De wet heeft geen bepalingen hoe lang dat kan duren, maar voor Bonaire is het beter als er een stabiel bestuur is.”
Het blok van MPB en Bernabela lijkt stevig, zij hebben de steun nodig van tenminste een ander lid van de Eilandsraad. De oppositie is gefragmenteerd met de eenmansfracties van UPB en Raphaela en een driekoppige PDB-fractie, waarvan Michael Pieters zich in de praktijk als onafhankelijk raadslid opstelt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).