Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de claimzaak tegen het Land Curaçao, Rif Resort Hotel, Orco Bank en Piscamar Beach Resort - in verband met wat Lionstone het ‘gecontamineerde verkoopproces’ van het Marriottgebouw noemt - wil deze hotelgroep van Alfredo Lowenstein onder anderen José Jardim, Jeroen Kibbelaar en Mike Willem als getuigen horen.


LionstoneHet Antilliaans Dagblad berichtte gisteren over de aangespannen rechtszaak, die eind maart dient voor het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao. In zijn verzoekschrift schrijft advocaat Chester Peterson namens Lionstone verschillende personen als getuigen te willen horen.
Jardim, de inmiddels voormalige minister van Financiën van Curaçao, die politiek verantwoordelijk was voor het verkoopproces; Kibbelaar, die in het kader van de verkoop van Marriott volgens Lionstone ‘in drie verschillende hoedanigheden betrokken was, waaronder die van bestuurder van Rif Resort’; en Willem, de (fungerend, red.) voorzitter van de voor de verkoop van het Marriottgebouw ingestelde begeleidingscommissie.
Maar als het aan Lionstone – eigenaar op Curaçao van Hilton Hotel, Floris Suites en Sunscape Resort, en op Aruba van het Holiday Inn Hotel – ligt, worden ook de volgende getuigen door het gerecht gehoord: Alison Tan, werknemer in dienst van Ackman Ziff te New York (het internationale adviesbureau dat voor de verkoop was ingehuurd door de begeleidingscommissie van de Curaçaose overheid); Wout Guis, volgens het verzoekschrift de huidige directe of indirecte aandeelhouder en president-commissaris van de Orco Groep; zijn zoon Bastiaan Guis, door advocaat Peterson omschreven als de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen van Orco Groep; Arthur Rosaria, John Jacobs en Jeanette Bonet, allen, op voordracht van Rif Resort benoemde, leden of gewezen leden van de begeleidingscommissie en/of tegelijkertijd tevens lid van het bestuur van Rif Resort en/of consultant, optredende in opdracht van de Orco Groep; Ivan Kuster, beiden, op voordracht van de minister van Financiën, benoemde leden of gewezen leden van de begeleidingscommissie; en Lysette Melfor, topambtenaar van het ministerie van Financiën van Curaçao.
,,Door het horen van voormelde getuigen zal Lionstone bewijs willen vergaren dat de Orco Groep voorwetenschap verkreeg en dus had van het bod van Lionstone en dat, niettegenstaande het bestaan van deze voorwetenschap bij de Orco Groep, ook het eerste bod van Lionstone beter was dan het in dat kader door de andere gegadigde voor de koop van het Marriottgebouw, namelijk de Orco Groep, uitgebrachte bod. Uit de getuigenissen van de voorgestelde getuigen zal de juistheid van deze stelling blijken.” Aldus het verzoekschrift van raadsman Peterson van het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, namens Lionstone.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).