Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De focus van de nieuwe regering moet gericht zijn op het creëren van meer vertrouwen,  economie en meer banen, zodat er ruimte kan ontstaan voor de verbetering van het niveau van de sociale ontwikkeling waar de regering en de gemeenschap heen willen en moeten.
kvkDat heeft het bestuur van de Kamer van Koophandel (KvK) gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferentie waarbij de visie en prioriteiten van de KvK zijn gepresenteerd en toegelicht. Het bestuur benadrukte dat alleen duurzame ondernemingen in staat zijn duurzame arbeidsplaatsen te scheppen. ,,Daar hebben ondernemers baat bij, maar zeer zeker ook de werknemers die verzekerd zijn van een arbeidsinkomen. Ook de overheid en de gemeenschap varen daar wel bij.”
De economie wordt de laatste jaren gekenmerkt door zero groei, lage productiviteit, laag rendement op investeringen, hoge jeugdwerkloosheid, hoge consumptieve bestedingen, structurele tekorten van sociale fondsen en hoge belastingen op arbeid. Dan ligt het volgens de visie van de KvK eerder voor de hand om de nadruk te leggen op zaken als het omzetten van de ontwikkelingsvisie in consistent beleid, eigentijds onderwijs, behoefte aan marktwerking, innovatie en private investeringen, vooral uit het buitenland met extern kapitaal. ,,Het is duidelijk dat geen enkele instantie dit alleen kan realiseren: het vergt een bepaalde mate van coördinatie en afstemming, kortweg een bewustzijn dat de voorwaarden voor groei moeten worden georganiseerd”, aldus het bestuur. In het verlengde daarvan hanteerde de KvK de afgelopen jaren de volgende prioriteitsgebieden: immigratiebeleid, onderwijs en arbeidsmarkt, marktwerking, red tape, privatisering, fiscaliteit en export, en streeft zij naar een nationaal bewustzijn, waarbij zaken met daadkracht worden aangepakt en de noodzakelijke voorwaarden voor groei scheppen. ,,Indien het beleid goed en consistent wordt georganiseerd, groeien we allemaal.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).