Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De piketadvocaten hebben gisteren officieel de staking bij de pro-Deo zaken gestopt. Dat heeft de deken in de Orde van Advocaten (OvA), Rogier van den Heuvel, bekendgemaakt.
Deze week kwam de minister van Justitie, Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP), al deels over de brug met de toezegging voor de verdubbeling van de vergoeding voor piketdienst bij strafzaken en de voorbereidende werkzaamheden bij de inverzekeringstelling. De OvA wilde echter ook een harde toezegging voor wat betreft de civiele en beroepzaken. Daar heeft de minister gisteren antwoord op gegeven en gesteld dat de vergoeding voor civiele zaken naar 1.800 gulden gaat en dat ook hoger beroepzaken als afzonderlijke zaken gelden, met dus ook een tarief van 1.800 gulden. Van den Heuvel: ,,Tegen deze achtergrond, is het bestuur van oordeel dat er op dit moment voldoende voortgang geboekt wordt in de verhoging van de tarieven voor toegevoegde rechtsbijstand. Het bestuur ziet op dit moment geen reden meer om de staking voort te zetten. Het bestuur roept de leden daarom op om het werk in toevoegingszaken te hervatten.”
Toch zijn nog niet alle wensen ingewilligd. Want de OvA heeft ook geëist dat het hele wetgevingstraject binnen drie maanden afgerond moet zijn. ,,De termijn waarop het proces van regelgeving zal zijn afgerond, en de verhogingen geformaliseerd worden is onduidelijk. Het bestuur rekent erop dat alle concepten, voor zover nog niet gereed, binnen drie maanden gereed zullen zijn, voor zover nodig door de ministerraad zullen zijn goedgekeurd en, eveneens voor zover nodig, voor advies aan de Raad van Advies (RvA) zullen zijn aangeboden. Het bestuur rekent er ook op dat het proces na advies van de RvA zo snel mogelijk wordt afgerond. Gedurende het traject zal het bestuur frequent contact met het ministerie onderhouden om de voortgang gezamenlijk te bewaken. Wij zijn er wel van overtuigd dat deze zaak de prioriteit van het ministerie heeft, zodat wij over drie maanden inderdaad gezamenlijk kunnen vaststellen dat de vaart in het proces zit. Wij hebben er vertrouwen in dat na ommekomst van die termijn en onvoldoende kenbare voortgang dus niet opnieuw naar het stakingsmiddel gegrepen zal behoeven te worden. Over drie maanden wordt geïnventariseerd of nieuwe acties aangewezen zijn, maar het bestuur heeft het vertrouwen dat dat niet nodig zal zijn. De vinger blijft aan de pols”, zo stelt de deken die tot slot de leden bedankt voor de eensgezindheid waarmee zij de acties van de afgelopen periode gesteund hebben. ,,Zonder die eensgezindheid zou dit (voorlopige) resultaat niet gerealiseerd zijn geweest”, zo stelt hij.

advocaten


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).