Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy (GZE) heeft de regering-Koeiman verzocht te bemiddelen in het contact tussen GZE en de huidige exploitant van de Isla-raffinaderij, Petroleos de Venezuela (PdVSA).
Dat is een van de punten die besproken zijn dinsdag tijdens een kennismakings- en beleefdheidsbezoek van de delegatie van GZE aan premier Hensley Koeiman (MAN). Dat zegt minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (ook MAN), die belast is met een deel van de overheids-nv’s die actief zijn binnen de energieketen, desgevraagd tegenover het Antilliaans Dagblad.
Gijsbertha was ook aanwezig tijdens het bezoek van de GZE-vertegenwoordigers aan regeringscentrum Fòrti. De Chinezen gaven een presentatie van hun plannen ten aanzien van de overname van de exploitatie en modernisering met schonere productie van de eeuwoude raffinaderij en de olieterminal bij Bullenbaai.
Na afloop gaf Koeiman aan onder de indruk te zijn van de voornemens van GZE. Als het project doorgaat, kan dat veel banen opleveren en wordt ook structureel gewerkt aan de vorming van nieuwe arbeidskrachten.
Na voorbereiding door het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) onder voorzitterschap van Werner Wiels en ondertekening van eerst een Memorandum of Understanding (MoU) en later de Heads of Agreement (HoA) ten tijde van het kabinet-Whiteman, neemt nu Koeiman het stokje over.
GZE heeft er geen gras over laten groeien en iets meer dan drie weken nadat de nieuwe ministers op 23 december, vlak voor de kerstdagen, werden geïnstalleerd een bezoek aan de minister-president afgelegd. Uit alle handelingen blijkt de grote belangstelling van het Chinese staatsbedrijf voor de oliesector op Curaçao.
Tot en met 2019 zijn de Venezolanen met staatsolieonderneming PdVSA de huurders en exploitanten van de Isla en van de olieopslag- en olieoverslagfaciliteiten. Het leasecontract met PdVSA is door Curaçao, overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), wel opgezegd. En in het hoofdlijnenakkoord HoA met de Chinezen is al wel rekening gehouden met een vroegtijdig instappen door GZE. Dit onder het kopje ‘Early step in rights’; het recht dus om de raffinaderij en de terminal al in een eerder stadium over te nemen.
In zowel het MoU als in de HoA wordt rekening gehouden met PdVSA en de wens uitgesproken dat zo veel als mogelijk wordt samengewerkt met de Venezolaanse oliemaatschappij. Het zou GZE tot nu toe echter niet zijn gelukt formeel contact te leggen met PdVSA.
Minister Gijsbertha, zelf tot voor kort werkzaam voor de Isla-raffinaderij waar hij verschillende financieel-administratieve afdelingen doorliep en laatstelijk woordvoerder namens de directie was, geeft aan dat GZE de regering heeft gevraagd beide partijen met elkaar in contact te brengen.

pdvsa


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).