Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het recente verzoek van Tiara Air om het op 28 november uitgesproken faillissement van het luchtvaartbedrijf ongedaan te maken, is gisteren door het Gerecht afgewezen.


Tiara AirDe belangrijkste reden om de vordering af te wijzen is dat curator Eugene Martis - die het verzoek tot opheffing van het faillissement had aangetekend - onvoldoende inzicht zou hebben gegeven in de toestand van de boedel van Tiara Air, en in de nieuwe relevante ontwikkelingen die opheffing van het faillissement zouden rechtvaardigen. Dat meldt NoticiaCla.
Martis maakte onlangs tegenover deze krant bekend dat Aruba Tourism Authority en General Air Services nv zich aan zijn zijde hebben gevoegd en het verzoek voor opheffing van het faillissement steunden. ,,Ze zijn het met mij eens dat een faillissement uiteindelijk niet in het belang van de crediteuren is”, aldus Martis. ,,Het komt niet heel vaak voor dat een curator in verzet gaat, maar het is geen novum.” De reden voor het indienen van het verzoek wordt kort door Martis toegelicht: ,,Het komt erop neer dat zonder faillissement de kans groter is dat een deel van de gelden in Venezuela kan worden veilig gesteld en de crediteuren dus een deel van hun vordering uitbetaald kunnen krijgen.”
Er zit 20 miljoen dollar in bolivars vast op een bankrekening van Tiara Air in Venezuela. Doordat de Venezolaanse autoriteiten geen toestemming gaven om dit geld in dollars te wisselen, kon het luchtvaartbedrijf niet langer het hoofd boven water houden. Aangezien er ook geen duidelijkheid kon worden gegeven wanneer en of die toestemming ooit komt, vond de rechter de belangen van de schuldeisers zwaarder wegen dan de onzekere toekomst van Tiara Air, en verklaarde het bedrijf op 28 november failliet. Bij het indienen van het verzoek voor opheffing van het faillissement verklaarde de curator dat zich financiers hebben gemeld die bereid zijn om de bolivars in dollars te wisselen. ,,Als Tiara over dat geld kan beschikken, kunnen de schulden worden betaald en kan het bedrijf weer verder”, zo gaf Martis toentertijd te kennen. Het Gerecht oordeelde gisteren echter dat de situatie niet anders is dan in november, toen het faillissement werd uitgesproken, en heeft het verzoek van Martis daarom afgewezen. Tiara Air blijft dus in staat van faillissement.
NoticiaCla schrijft dat het er in de kern op neerkomt dat er geen enkel zicht bestaat op enig moment van betaling door de vennootschap. Ook is hervatting van de activiteiten van de luchtvaartmaatschappij volgens het Gerecht niet te verwachten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).