Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is niet te veel gevraagd om in de Staten te debatteren over onderzoek van Willems, zo heeft scheidend Statenlid Eugene Cleopa van PAIS verklaard in de vergadering waarin de zittingstermijn van het oude parlement is afgesloten en de geloofsbrieven van de leden voor de nieuwe periode 2016-2020 zijn goedgekeurd. staten
Oud-rechter Huub Willems heeft onderzoek gedaan naar het beleid en de gang van zaken bij overheids-nv’s in de periode 2010-2012. Daarbij zijn er tientallen miljoenen verdampt. De bedoeling is niet om in zo’n debat na te gaan wie wat heeft gedaan, maar om er lering uit te trekken, zodat er nooit meer zo wordt omgesprongen met overheidsinstellingen, aldus Cleopa. Het Statenlid keert niet terug in het parlement, nadat PAIS bij de laatste verkiezingen een dramatisch verlies leed en geen enkele zetel behaalde. Cleopa vroeg ook aandacht voor onderwijs en vorming en de middelen die daarvoor nodig zijn.
Bij de afsluiting van de zittingsperiode van het oude parlement zijn de geloofsbrieven van de Statenleden voor de periode 2016-2020 door een commissie onder leiding van Zita Jesus-Leito (PAR) goedgekeurd. Vandaag worden 20 van de 21 leden door gouverneur Lucille George-Wout beëdigd. Politiek leider Gerrit Schotte van MFK is tot 4 november in het buitenland en zal in verband met zijn afwezigheid op een ander moment worden beëdigd.
De vergadering werd door vicevoorzitter Humphrey Davelaar (PNP) voorgezeten. De aanwezige Statenleden die dat wilden, hebben van Davelaar drie minuten spreektijd gekregen. Grote afwezige daarbij was Alex Rosaria, de voormalig politiek leider van PAIS. Na het verkiezingsdebacle diende Rosaria zijn ontslag in als politiek leider. Mike Franco van PAIS, in de oude zittingsperiode van het parlement nog Statenvoorzitter, legde uit waarom hij de vergadering niet kon voorzitten: ,,Zolang er geen nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor de Staten is benoemd, treedt de voorzitter van de voorafgaande periode als zodanig op.” Voorwaarde is wel dat de voorzitter van de oude Staten deel uitmaakt van de nieuwe.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).