Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Beoogd premier Hensley Koeiman (MAN) heeft demissionair premier Ben Whiteman (PS) een halt toegeroepen en dringend verzocht zich te onthouden van benoemingen en ook van het nemen van besluiten die de nieuwe regering binden. koeiman2
Doorgaans geldt in staatsrechtelijk politiek opzicht dat een demissionair kabinet enkel nog ‘op de winkel past’ en geen (omstreden of bindende) politieke besluiten neemt. Met zijn brief aan Whiteman lijkt MAN-leider Koeiman zijn verontrusting uit te spreken dat de zittende regering, of individuele ministers, zich hier niet aan houden.
Koeiman noemt expliciet het stopzetten van aanstellingen van personen, maar opmerkelijk is dat hij specifiek de uitvoering noemt van het (volgens hem ‘ongedateerde’) Memorandum of Understanding (MoU) van het Land Curaçao met het Chinese Guandong Zhenrong Energy Co. Ltd. ‘of welk ander contract of andere actie die de toekomst van onze raffinaderij vastlegt dan ook’.
De MAN-lijsttrekker, die met zijn blauwe partij begin deze maand als de verrassende winnaar uit de bus kwam, verzoekt Whiteman om alle bij de raffinaderij betrokken partijen te informeren over de demissionaire status van de Curaçaose regering en dat ‘spoedig een nieuwe regering zitting neemt’. Tot die tijd dient het proces ‘on hold’ te worden gezet, totdat het nieuwe kabinet het contact voortzet nadat dit dossier grondig is bestudeerd.
Meer in het bijzonder vraagt Koeiman concreet om de voorgenomen reis naar China van vertegenwoordigers van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) - onder aanvoering van Werner Wiels en overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), met Jose van den Wall Arnemann als directeur - stop te zetten.
De MAN-leider verwijst verder naar alle ontwikkelingen rond de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) ‘om de nieuwe regering de ruimte te bieden de diverse onderzoeken te bestuderen’.
Ook noemt Koeiman in zijn oproep aan Whiteman om af te zien van alle benoemingen; zowel binnen het overheidsapparaat, als de besturen van overheidsstichtingen en Raden van Commissarissen (RvC’s) van overheids-nv’s en andere aan de overheid gelieerde instellingen.
De naar alle waarschijnlijkheid nieuwe minister-president van Curaçao wijst op de uitslag van de verkiezingen op 5 oktober en dat op 2 november de Staten in nieuwe samenstelling zitting neemt. Ook dat vier partijen die zetels behaalden bezig zijn met de vorming van een nieuwe regering, doelend op MAN (4), PAR (4), PNP (2) en PS (2).
Het kabinet-Whiteman heeft op 4 oktober, de dag voor de verkiezingen, zoals het hoort, haar ontslag aangeboden en is als gevolg daarvan demissionair. ,,Dit houdt in dat de regering alleen nog lopende zaak behartigt en geen besluiten kan nemen waar de toekomstige regering vervolgens niet meer omheen kan”, waarschuwt Koeiman.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).