Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De werkzaamheden bij Marie Pampoen zijn afgelopen dinsdag officieel van start gegaan. Deze werkzaamheden maken deel uit van het masterplan voor de algehele ontwikkeling van Marie Pampoen.

mariepampoen

Het project voor de ontwikkeling van Marie Pampoen is een initiatief van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) samen met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Het project houdt in dat het gebied vanaf de pier tot bij het sportveld ontwikkeld wordt tot een recreatiepark voor de bewoners van Marie Pampoen en voor bezoekers. De coördinatie van het project staat onder verantwoordelijkheid van de Curaçao Tourist Board (CTB) en Heren2 Caribbean bv is belast met de implementatie van het masterplan voor de ontwikkeling van Marie Pampoen.
De werkzaamheden zijn begonnen bij het westelijke gedeelte vlakbij het sportveld. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden te Marie Pampoen West per december 2016 gereed zijn. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, zal het project in zijn geheel voltooid zijn per eind 2017.
Op 6 september is er een informatiesessie georganiseerd voor de buurtbewoners over de inhoud van het masterplan en de mogelijke overlast tijdens de werkzaamheden. De drie verantwoordelijke ministers, te weten Eugene Rhuggenaath van MEO, Suzy Camelia-Römer van VVRP en Siegfried Victorina van GMN, de CTB en Heren2 Caribbean hebben bij voorbaat hun excuses aangeboden voor het ongemak die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen en hopen op geduld en begrip van de buurtbewoners terwijl Marie Pampoen wordt ontwikkeld.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).