Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nadat vorig jaar de drie samenwerkende apotheken Plaza, Montagna en Barber failliet gingen, is nu Botika Sta. Maria in financiële problemen geraakt. De apotheek is voorlopig gesloten omdat de voorraad geneesmiddelen niet op peil is.

 botikarecept

Dat zegt apotheker Ben Bolhuis, eigenaar van Botika Brievengat. Volgens Bolhuis zijn inmiddels vijf à zes botika’s het slachtoffer geworden van een verouderde receptregelvergoeding en tegelijkertijd een tekort aan medicijnen op het eiland. Wanneer de inkomsten de uitgaven niet langer dekken, is er geen geld om wat niet op Curaçao te krijgen is in het buitenland te bestellen en komt de plicht om bepaalde geneesmiddelen op voorraad te hebben in het gedrang. ,,Als een apotheek niet aan die verplichting voldoet dan treedt de inspectie op en wordt de botika tijdelijk gesloten totdat alles weer op orde is”, zegt Cleopatra Hazel, Inspecteur Geneesmiddelen bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.
De geldproblemen van de apotheken ontstaan volgens Bolhuis doordat de vergoeding van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is gebaseerd op een berekening uit 2004 toen bij de SVB nog voornamelijk werkende mensen, die relatief weinig medicijnen gebruiken, waren verzekerd. Inmiddels vallen ook gepensioneerden onder de verzekering, maar de receptregelvergoeding werd nooit aangepast. Tegelijkertijd kampt het eiland met een tekort aan medicijnen. Steeds vaker beslissen fabrikanten om een geneesmiddel niet te laten herregisteren op Curaçao. Zowel Hazel als Bolhuis denkt dat een negatief uitvallende kosten-batenanalyse daaraan ten grondslag ligt; het is niet rendabel. Een importeur mag alleen op het eiland geregistreerde medicijnen importeren. Daarnaast zijn er medicijnen die tijdelijk niet verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld door productieproblemen, of die alleen op speciaal verzoek van een arts voor een bepaalde patiënt worden ingekocht. In al die gevallen kan een apotheker toestemming vragen aan de inspectie om de middelen zelf te importeren. ,,We krijgen daarvoor dagelijks verzoeken”, zegt Hazel. Bolhuis zegt elke twee, drie weken een bestelling in het buitenland te doen. ,,Ik verwacht deze week een levering van 60 geneesmiddelen uit Nederland. Die zijn dus lokaal niet verkrijgbaar.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).