Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het is de Nederlandse Stichting Miss IQ wederom gelukt een container vol te laden met schoolmaterialen voor de basisscholen op Curaçao. schoolmateriaal2Afgelopen weekend is een nieuwe container naar het eiland verzonden.
Stichting Miss IQ is gevestigd in Heerhugowaard en heeft ook een kantoor in Uitgeest. Het doel van de stichting is om basisscholen in achterstandswijken op Curaçao te voorzien van bruikbare schoolmaterialen, zoals meubilair, sportmateriaal, boeken, speelmateriaal en schrijfbehoeften. De materialen zijn afkomstig van scholen in Nederland die de betreffende artikelen die nog in goede staat verkeren, vervangen voor nieuwe. ,,De scholen op Curaçao hebben geen geld om hun sterk verouderde en vaak kapotte materialen te vervangen. Zij kunnen de tweedehands materialen uit Nederland heel goed gebruiken”, aldus de stichting in een schriftelijke verklaring.
De stichting is onder leiding van voorzitter Ruth Groenewoud druk bezig om voldoende financiële middelen bijeen te brengen om de verscheping te kunnen betalen. Per container is circa 6.000 euro nodig. ,,Dankzij acties en sponsoring is het nu voor de vierde keer gelukt om de benodigde gelden bijeen te krijgen”, aldus Stichting Miss IQ. Nirint Shipping die de tweede container beschikbaar heeft gesteld, heeft ook de kosten van de verzending over zee voor haar rekening genomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).