Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister José Jardim van Financiën wil dat er een onderzoek komt naar de integriteit van president Emsley Tromp en de overige leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). jardim Hij heeft bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) hiervoor een verzoek ingediend, zei Jardim bij de wekelijkse persconferentie. ,,Een opdracht kun je het niet noemen, want die geef ik niet aan de VDC.”
Vorige week werd bekend dat de ambtgenoot van Jardim op Sint Maarten, minister Richard Gibson, een gelijkluidend verzoek had gedaan bij de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDS). Hij zei toen Jardim te hebben gevraagd ook om een onderzoek te vragen. ,,Er komen dus twee onderzoeken, separaat van elkaar”, aldus Jardim.
Net als Gibson vindt de Curaçaose bewindsman dat mensen op een gevoelige functie moeten worden gescreend. De CBCS-top is aangesteld in een periode dat dit nog geen algemene praktijk was. Daarom hoopt hij dat het onderzoek snel wordt uitgevoerd. ,,Het is in dit geval over de datum”, verwoorde Jardim zijn gevoel. Hij gaat ervanuit dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt gestart. Ook de bestuurders zelf moeten instemmen met het onderzoek. ,,Maar als je weigert, dan kun je beter opstappen.” De bewindsman verwijst berichten dat er al een jaar geen contact is geweest tussen de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten en de RvB naar het rijk der fabelen. ,,We hebben vorige week in Washington nog met elkaar gesproken. Dus er is contact. Als er lange tussenpozen zijn dan is dat omdat er niets te bespreken is.”
Over de berichtgeving in Het Financieele Dagblad over verzekeraar Ennia, die zou zijn leeggezogen, wilde Jardim niet te diep ingaan. ,,Ik heb al in verschillende media gezegd dat ik alle informatie heb opgevraagd. Verder zeg ik niets over zaken die ik intern heb besproken. Ik kan de verzekerden wel zeggen dat ze zich volgens mij geen zorgen hoeven te maken.” De minister vindt een stabiele Centrale Bank belangrijk, zei hij. ,,Het toezicht op de financiële instellingen moet goed zijn. Maar ik heb geen indicatie dat dit niet zo is.” Hij wees op het rapport van PricewaterhouseCoopers (PwC) naar de integriteit van de CBCS. ,,We hebben alle vijftien aanbevelingen omarmd. Het is ook in de Staten besproken. Er is geen motie over geweest, maar het gevoel was dat het algemeen werd gesteund.”
De berichtgeving over Ennia kwam naar buiten naar aanleiding van een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) uit 2015. Dat rapport kent Jardim niet. ,,Die rapporten worden niet beschikbaar gesteld aan derden, dus ook niet aan mij of aan de Nederlandse minister van Financiën.” De minister merkte in dit verband op dat er verschillen zijn in de manier van toezichthouden tussen de DNB en de CBCS. ,,We moeten daarover overleg hebben, want er moet een uniforme praktijk zijn tussen de Centrale Banken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).