Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ennia-directeur Gilbert Martina verklaart met klem: ,,Het vertrouwelijke rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) stelt nergens dat Ennia is ‘leeg getrokken’.” enniaklein
En: ,,Belangrijker nog, álle verplichtingen zijn gedekt en bevestigd. Het percentage van driekwart van de balans in ‘related parties’ wordt teruggebracht, conform de nieuwe richtlijnen van de Centrale Bank CBCS.”
Martina spreekt, zegt hij, omdat Het Financieele Dagblad (FD) vorige week opnieuw met een bericht kwam over verzekeraar Ennia; dit keer met het artikel ‘Ennia-top sloeg eerder al alarm over uithollen verzekeraar’, gebaseerd op een vonnis van 2013 en op basis daarvan meldt dat diverse topmanagers van Ennia waarschuwden dat eigenaar Hushang Ansary bezig zou zijn het bedrijf ‘uit te hollen’.
De Nederlandse krant: ,,Dit blijkt uit een tot nu toe onbekend vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 1 juli 2013. Het vonnis, in handen van het FD, gaat over een arbeidsconflict van Ennia met een van de klokkenluiders.”
,,Een bekend en oud vonnis”, laat de Ennia-directeur aan het Antilliaans Dagblad weten. Diverse media, waaronder het AD op Curaçao, berichtten destijds al over de uitspraak van het gerecht. Het betreft dus geen ‘tot nu toe onbekend vonnis’. Toch meent FD dat het vonnis ‘grote actuele waarde heeft’.
,,De waarschuwingen van de Ennia-managers komen namelijk naadloos overeen met een vernietigend onderzoek van DNB over Ennia, dat twee weken geleden uitlekte via het FD.” De directie spreekt echter tegen dat het een ‘vernietigend’ DNB-rapport is: er staan kritische kanttekeningen in het rapport van alweer een jaar geleden, juni 2015, zoals overigens in álle rapporten van álle toezichthouders overal ter wereld het geval is. ,,Daar zijn wij direct mee aan de slag gegaan. Maar nergens wordt ook maar één keer iets gemeld over het uithollen door de eigenaar.”
De verslaggevers van FD schreven ook dat het ‘pikant’ is dat een van de ‘klokkenluiders’ nu nog een hoge functie bekleedt bij Ennia. FD: ,,Het gaat om ‘senior managing director’ Gilbert Martina. In reactie op het DNB-rapport beweerde hij recent in Antilliaanse media dat er geen reden was voor zorg.” Dat laatste is correct.
Daarna citeert FD het vonnis - feitelijk een beschikking in een arbeidsrechtelijk dispuut met toenmalig directeur Roger Schimmel van Ennia Aruba - de passage over Martina. Het is precies één volzin: ,,Verder heeft Gilbert Martina, werkzaam bij Ennia, aan de bel getrokken voor wat betreft de degelijkheid van het bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid.”
Het vonnis en/of de overwegingen vermelden nergens dat Martina iets zou hebben gezegd over het ‘uithollen’ of ‘leeg trekken’ van de maatschappij door eigenaar Ansary. Zelf zegt Martina: ,,Het is oud nieuws. Het was een interne discussie die dateert van 2010 om voor catastroferisico’s (Cat XL en per risk) geen herverzekering te kopen. Ik heb als gevolg daarvan inderdaad kritische vragen gesteld voor wat betreft governance, degelijkheid van bestuur en bestuursaansprakelijkheid indien er een catastrofe zou plaatsvinden in dat betreffende jaar.”
Martina wijst er met nadruk op dat ‘dit in 2011, al na één jaar dus, is teruggedraaid en dat de catastrofedekking voor zowel per risk en Cat XL vanaf toen opnieuw is ingekocht; Ennia is sindsdien meer dan adequaat en prudent herverzekerd”.
Ennia heeft altijd aan zijn verplichtingen voldaan, vervolgt directeur Martina en wijst op de gevolgen van tropische storm Tomas in november 2010, toen er 8,8 miljoen gulden aan schade werd uitbetaald; 6,8 miljoen verhaald op de herverzekeraar en 2 miljoen eigen behoud Ennia. Maar ook op de brand van Building Depot in 2013, met 24 miljoen totale schade waarvan 16 miljoen voor Ennia (60 procent); 14 miljoen werd verhaald op de herverzekeraar en 2 miljoen eigen behoud Ennia.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).