Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er is een Memorandum of Understanding (MoU) in de maak waarin moet worden opgenomen wat concreet gedaan moet worden om het monument Cinelandia in Punda te renoveren. Cinelandiavoor Dat heeft minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) tegenover deze krant laten weten.
Het nieuws van de MoU komt na een gesprek tussen Camelia-Römer en Cinelandia-eigenaar Fernando da Costa Gomez vorige week, dat door de minister als positief en constructief werd ervaren. Hoewel Da Costa Gomez onbereikbaar was voor commentaar, liet de VVRP-minister weten dat hij ervoor open stond iets te doen aan het monument en de omgeving. Wat na herstel de functie wordt van het bekende monument, is vooralsnog onduidelijk. De minister wilde zich daar nog niet over uitlaten.
Bij het eventuele herstel van het bouwvallige gebouw vormt de constructie van Pietermaai Parking - de parkeergarage ernaast - volgens de minister een hindernis. Hoewel het de regering zelf is geweest die in het verleden een vergunning heeft afgegeven voor de bouw van de parkeerplaats, stelt de VVRP-minister dat er toentertijd geen rekening is gehouden met het trottoir van Cinelandia en dat die bij de bouw van Pietermaai Parking in beslag is genomen. ,,De heer Da Costa Gomez heeft zich bereid verklaard een deel van het terrein of het gebouw op te geven om een nieuw trottoir te bouwen”, zo geeft de minister te kennen. ,,Op die manier is herstel van het monument toch mogelijk en kan de parkeerplaats toch nog blijven functioneren. Een trottoir is essentieel bij de renovatie, voetgangers moeten immers de ruimte hebben om te kunnen lopen.”
Bij het construeren van een nieuw trottoir - waarvoor als mogelijke optie een deel van het pand wordt gebruikt - zal volgens Camelia-Römer rekening worden gehouden met de regels die gelden bij het behoud van monumenten en met een eerder vonnis van het gerecht dat beveelt dat het monument moet worden behouden. Charles do Rego, voorzitter van de Monumentenraad, beaamt dat het monument in dit geval geen gevaar zou lopen. ,,Er is een deel dat niet onder het monument valt; het betreft een aanbouw dat zou kunnen worden gebruikt om een nieuw trottoir te bouwen.”
Hoewel Cinelandia wegens haar bouwvallige staat al jaren een doorn in het oog is van de binnenstad en eerdere pogingen om het te restaureren op niets zijn uitgelopen, heeft minister Camelia-Römer er alle vertrouwen in dat er nu wel stappen zullen worden genomen. Wel benadrukt de bewindsvrouw dat het niet alleen afhankelijk is van Da Costa Gomez, maar ook van de regering. ,,Vaak gaan dingen mis omdat de regering niet bereid is haar nek uit te steken.”
Ook Do Rego geeft aan dat er nu wel iets gedaan moet worden aan het monumentale pand in Punda, dat ooit als bioscoop fungeerde. ,,We staan achter het herstel van het pand en moeten nu wel spijkers met koppen gaan slaan.” Renovatie van het pand zoals het nu is, is volgens Do Rego wegens het aanwezige betonrot echter zo goed als onmogelijk. Een andere mogelijkheid is - zo meldt de voorzitter van de Monumentenraad - het platwalsen van het pand en vervolgens direct weer opbouwen. ,,Het moet wel direct gebeuren. Het is niet de bedoeling dat het gebouw met de grond gelijk wordt gemaakt en er vervolgens lange tijd niets gebeurd. Daar gaan wij absoluut geen positief advies voor geven. Na alles te hebben vastgelegd en het pand te hebben gesloopt, moet wederopbouw direct gebeuren zodat het exact hetzelfde als de originele staat weer kan worden opgebouwd.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.