Van eenonzer verslaggevers
Willemstad - Overheids-nv UTS heeft in een zorgvuldig geformuleerde brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de vragen over online gaming, op een diplomatieke manier gepleit voor zorgvuldigheid en daarmee samenhangend het vrijwaren van ‘onnodig en onterecht toegebrachte schade’.

vuistslaguts

In de brief wordt de term online gaming niet één keer genoemd, net zoals de naam van de vragensteller, in dit geval Tweede Kamerlid Ronald Van Raak eveneens onvermeld blijft. De brief begint met de mededeling dat het misschien ongebruikelijk is voor de Tweede Kamer om post van een Curaçaose onderneming te krijgen. Maar, zo betoogt UTS: ,,Wij zijn immers in uw aandacht komen te staan door schriftelijke Kamervragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.”
UTS schrijft waardering te hebben voor de betrokkenheid van de Nederlandse parlementariërs bij het reilen en zeilen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De nv begrijpt ook dat de Tweede Kamer meer uitleg wil over zaken die het gemeenschappelijk belang van het Koninkrijk betreffen. Maar nu er vragen over de nv zijn gesteld, heeft UTS de behoefte ‘u langs deze weg van relevante en correcte feitelijke informatie te voorzien’. ,,De formulering van de vragen kan immers een beeld over onze onderneming oproepen dat geen recht doet aan de werkelijkheid en dat daardoor impact zou kunnen hebben op onze relatie met onze medewerkers, klanten, partners, leveranciers, stakeholders en de landen waar wij werkzaam zijn.”
De nv schrijft dat zij strikt gehouden is aan de Landsverordening telecommunicatie. Als concessiehouder staat UTS onder toezicht van het Bureau Telecommunicatie en Post. De jaarrekeningen worden door de Stichting Overheidsaccountantsbureau gecontroleerd, inclusief de bijbehorende wet- en regelgeving.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).