Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft het voornemen om fiscale stimuleringsmaatregelen in te voeren voor monumentale panden in de binnenstad en andere beschermde monumenten.

monument

Het gaat om gunstige fiscale maatregelen in het kader van behoud of het herstel van de kwaliteit en staat van onderhoud van deze historische panden in Willemstad en daarbuiten. Dit blijkt uit de nieuwsbrief van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Het doel van de wetgeving is om de kosten van wonen en zakendoen in de binnenstad - meestal hoger dan in de buitenwijken - te verlagen.
De bedoeling van de fiscale stimuleringsmaatregelen is om het bestaande verschil in gebruiks- en onderhoudskosten van monumentale en niet-monumentale panden te verkleinen. Want, zo wordt aangevoerd in de VBC-brief: ,,De kosten van wonen en zakendoen in de binnenstad zijn over het algemeen beduidend hoger dan in de buitenwijken. Vele panden zijn aangewezen als beschermd monument. Strenge eisen op het gebied van onderhoud en mogelijke verbouwingen zijn weliswaar belangrijk voor het behoud van de authenticiteit, maar leiden tot beperkingen in gebruiksmogelijkheden en tot extra kosten voor de gebruikers. Subsidies die door het Monumentenfonds en andere instanties worden verstrekt compenseren deze meerkosten vrijwel nooit volledig.” Met de fiscale voorstellen hoopt de regering het wonen en zakendoen in de binnenstad dus aantrekkelijker te maken.
De VBC benadrukt dat de fiscale incentives niet gezien moeten worden als maatregelen om ongelijkheid te creëren, maar juist om een ‘level playing field’ te herstellen ten gunste van het maatschappelijk belang. Bovendien, zo stelt de VBC: ,,De binnenstad wijkt - met de vermelding op de werelderfgoedlijst van Unesco - af van alle andere wijken van Curaçao, waardoor ook hier sprake is van ongelijke gevallen waarbij een preferentiële fiscale behandeling van alle onroerende goederen in de binnenstad gerechtvaardigd is.”
De VBC heeft wel een kritische noot. De vereniging vindt dat bezoekers van de binnenstad ook fiscaal voordeel moeten kunnen behalen door het invoeren van ‘taxfree shopping’ oftewel het elimineren van invoerrechten en omzetbelasting. Want, zo wordt aangevoerd, hiermee wordt de binnenstad ook aantrekkelijker voor bezoekers.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).