Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bewonersvereniging Fundashon Rif wil nog dit jaar een open dag organiseren waarop de leegstaande panden in de wijk te koop worden aangeboden.

leegstand

De stichting heeft daarover een voorstel gestuurd naar minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).
,,Een soort autoshow, maar dan voor huizen”, zegt Marushka Manuel, voorzitter van Fundashon Rif. ,,Tijdens die dag zijn dan bijvoorbeeld ook makelaars aanwezig en bedrijven die bouwmaterialen verkopen.” De meeste leegstaande panden in de 22 stegen van Rif zijn volgens Manuel eigendom van de Fundashon Kas Popular (FKP). Samenwerking met het ministerie van VVRP, maar ook met organisaties als Monumentenzorg en Stadsherstel, is dan ook een vereiste om de dag mogelijk te maken.
De bewonersvereniging begrijpt niet hoe de overheid de huizen, volgens Manuel bijna allemaal monumenten, zo kan laten vervallen. Vooral omdat de binnenstad door Unesco is aangewezen als Werelderfgoed. Om te voorkomen dat het helemaal mis gaat, moet er snel iets gebeuren. De onbewoonde gebouwen zijn met hout of stenen afgesloten, maar de bewoners willen voorkomen dat drugsverslaafden erin trekken.
Manuel beseft dat aan het verkopen van de huizen tijdens de open dag veel haken en ogen zitten. ,,Soms gaat het om 20 eigenaren die op de hoogte moeten worden gesteld, waar in de wereld ze ook wonen. Dat neemt veel tijd. Maar de overheid heeft ook de mogelijkheid om een eigenaar die nalatig is op bepaalde voorwaarden te onteigenen.”
De wijk Rif ligt aan de zuidoostkant van Otrobanda, grenzend aan het Brionplein en de Pater Euwensweg, en heeft 22 stegen. Al eerder deze maand vroeg de stichting aandacht voor de 85 gebouwen en zes pleinen die steeds verder in verval raken. Het bedrijf Favela Painters gaf, samen met studenten van de universiteiten van Curaçao en Medellín, de muren van panden in de Gasthuisstraat, Elleboogstraat en Bajonetstraat een kleurtje. Een geslaagde actie, vindt Manuel. ,,Maar nu moeten de huizen zo snel mogelijk worden opgeknapt.” Op de blog ‘De achterkant van Curaçao’ van Dick Drayer zegt Marcel Dennert, directeur van Stichting Monumentenzorg, op 17 april dat ‘het huurniveau in de wijk te laag is om kostendekkend te kunnen renoveren’. ,,Stadsherstel is altijd een kwestie van economische haalbaarheid en deze buurt heeft dus een extra uitdaging”, aldus Dennert.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).