Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Oud-premier van Curaçao, Gerrit Schotte (MFK), is gisteren door het Gerecht in Eerste Aanleg veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Tevens is hij ontzet uit het recht te worden verkozen voor een periode van vijf jaar.


Bij het uitspreken van het vonnis wendde de rechter zich tot Schotte en zei dat de oud-premier door zijn handelen het vertrouwen ernstig heeft geschaad dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid.
De verdediging van Schotte kondigde gisteren meteen aan maandag hoger beroep te zullen aantekenen. ,,In feite wordt alles daarmee teruggedraaid tot nul. Schotte doet ook gewoon mee aan de verkiezingen dit jaar”, aldus Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, de raadsman van Schotte, in een verklaring na de uitspraak.
De partner van Schotte, Cicely van der Dijs, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan negen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar met als voorwaarde dat Van der Dijs zich in die periode niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. De straffen van zowel Van der Dijs als Schotte, die gisteren door het Gerecht in Eerste Aanleg zijn opgelegd, zijn conform de eis van het Openbaar Ministerie. Zwijgend hoorde Schotte gisteren zijn straf aan. Een enkele keer bood hij een troostende arm aan Cicely die herhaaldelijk lacherig het hoofd schudde toen het vonnis werd uitgesproken.
Het tweetal is veroordeeld voor valsheid in geschrifte, witwassen en het voorhanden hebben van frequency jammers. Schotte is tevens veroordeeld voor ambtelijke omkoping en de valse aangifte van het verlies van zijn diplomatieke paspoort. Het gerecht acht bewezen dat Schotte zich als ambtenaar heeft laten omkopen door casinobaas Francesco Corallo. ,,Onvermijdelijk dreigt daardoor, al dan niet op termijn, een voorkeursbehandeling van de schenker door de ambtenaar. Schotte heeft zijn plicht als ambtenaar verzaakt: integer en neutraal te zijn”, aldus de rechter gisteren.
De voorkeursbehandeling heeft in dit geval ook daadwerkelijk plaatsgevonden op verschillende wijzen, zo concludeert het gerecht. Zo heeft Schotte ten tijde van zijn minister-presidentschap contact opgenomen met de Italiaanse en Amerikaanse autoriteiten om informatie te krijgen over de antecedenten van Corallo en hem aan te bevelen respectievelijk een visum voor hem te verkrijgen. Hij heeft zich ook ingespannen om Corallo en een van zijn medewerkers aan te stellen in een prestigieuze en belangrijke functie. ,,Voor een goed functioneren van een democratische samenleving is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur en de objectiviteit van overheidsbeslissingen. Door zijn handelen heeft Schotte het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid ernstig geschaad”, aldus het gerecht in haar oordeel.
Dit geldt volgens de rechter temeer nu Schotte - die na het aannemen van de giften de eerste premier van Curaçao was geworden - van een voorbeeldfunctie uitging. ,,Hij heeft echter zijn eigen persoonlijke belangen zwaarder laten wegen dan de belangen van de bevolking van Curaçao en de reputatie van het land in het buitenland. Het gerecht rekent hem dit alles zeer zwaar aan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).