Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn geen aanwijzingen dat het strafrechtelijk onderzoek in de zaak Zambezi zich ook heeft gericht op feiten waarbij de KLM betrokken was. Dat wordt in een officiële persverklaring van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekend gemaakt.
Hiermee wordt gereageerd op een artikel in het dagblad NRC Handelsblad van 23 december 2015 van journalist Joep Dohmen, waarin een verband wordt gelegd tussen een beslissing van rechter-commissaris Frans Veenhof, destijds rechter op Bonaire, en de gevolgen voor een strafrechtelijk onderzoek waarbij de KLM zou zijn betrokken. Bij de zaak was de Bonairiaanse politicus Ramoncito Booi verdachte. Het strafrechtelijk onderzoek zag toe op diverse strafbare feiten, waaronder de verdenking van ambtelijke corruptie.
Frans Veenhof heeft op 8 juni 2010 een beslissing genomen in de zaak die inhield dat aan het Openbaar Ministerie (OM) een termijn gegeven werd tot 1 november 2010 om het lopende onderzoek af te sluiten. ,,Bij zijn beslissing heeft Veenhof, zoals uit de beslissing van 8 juni 2010 blijkt, tot uitgangspunt genomen de aard en de omvang van de verdenking jegens de heer Booi zoals die bleek uit de diverse vorderingen van de officier van justitie d.d. 2 september 2009 tot het doen van huiszoeking. Die vorderingen maken, onder andere, melding van de verdenking van ambtelijke corruptie. Dat deze ambtelijke corruptie mede betrekking had op feiten waarin de KLM betrokken zou zijn, blijkt niet uit de op 2 september 2009 ingediende vorderingen huiszoeking. Ook uit nadien nog opgemaakte en op 8 juni 2010 beschikbare stukken blijkt niet van een dergelijke verdenking”, zo wordt in de persverklaring uitgelegd.
Zoals het Antilliaans Dagblad vorige week al meldde, twijfelt Dohmen aan de rol van Veenhof. Hij zou een belangenconflict hebben gehad omdat zijn oudste zoon piloot was bij KLM en zijn jongste zoon - na een opleiding aan de KLM Flight Academy - bij de luchtvaartmaatschappij op de wachtlijst stond. Hij is in 2013 in dienst gekomen van KLM.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).