Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) kan niet akkoord gaan met een door onderwijsminister Irene Dick (PS) voorgedragen kandidaat voor de functie van commissaris bij de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).


Ten eerste blijkt uit gegevens bij de Kamer van Koophandel (KvK) dat bij SSC al acht commissarissen zitting hebben in de Raad van Commissarissen (RvC), wat al één meer is dan de maximum zeven commissarissen die een RvC mag tellen volgens de Code Corporate Governance. De minister heeft nagelaten informatie te geven over de huidige samenstelling van de RvC van de SSC. Ook over nog enkele andere aspecten is de minister om extra informatie gevraagd. Zo blijkt uit de gegevens van de KvK ook dat de voorgedragen mannelijke kandidaat al elders commissaris en bestuurslid is, terwijl dit niet in het curriculum vitae (cv) is opgenomen. In de Code Corporate Governance wordt een maximum gesteld aan het aantal commissariaatsfuncties (bestuursfuncties) dat een persoon bij overheidsstichtingen en overheidsvennootschappen mag bekleden. De SBTNO heeft gevraagd de cv op dit punt te updaten. Daarnaast ontbreekt er een profielschets voor de commissarissen bij SSC en is niet duidelijk voor welk profiel de kandidaat is voorgedragen. De minister heeft ook niet voldaan aan het verzoek om de profielschetsen nader in te vullen en om een motivatie te geven voor de voordracht van deze persoon als commissaris bij de SSC.
Volgens de KvK is de voorzitter Sislyn Daantji, de vicevoorzitter Erica Wever, de secretaris Natali Garmes, de penningmeester Remigio Booi, de tweede secretaris Juaqila Poulo en zijn er nog drie bestuursleden, Efrén Candelaria, Frank Quirindongo en Johan Nahar. De directeur is Margit de Freitas en de procuratiehouder Arcadia Hawkins-Tromp.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.