Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffinaderij trekt fel van leer tegen alle negatieve publiciteit rondom de raffinaderij door verschillende protestacties. Refineria Isla Curaçao stelt dat er onwaarheden worden verspreid die er uiteindelijk toe leiden dat toeristen worden afgeschrikt om nog naar het eiland te komen.
Tijdens de protestmars van de actiegroep Stop Isla Now! werd door demonstranten gesteld dat de raffinaderij de uitstoot zou hebben verlaagd. Ook in 2013, toen het koninklijk huis een bezoek aan Curaçao bracht, ging het gerucht dat de raffinaderij zou zijn stilgelegd. ,,Dit strookt helemaal niet met de werkelijkheid. De Isla opereert continu en stabiel en verlaagt of verhoogt de productie helemaal niet onregelmatig. Dat zou de uitstoot alleen maar negatief beïnvloeden”, aldus Refineria Isla.
Er wordt een vergelijking gemaakt met autorijden. ,,Als je telkens gas geeft en weer op de rem trapt, verbrandt hij ook meer brandstof.” De Isla wijt de niet gemeten uitstoot dan ook aan ‘meteorologische invloeden’ die een groot effect op de uitstoot in de lucht kunnen hebben.
De Isla stelt verder dat de pressiegroepen schaamte creëren binnen de gemeenschap voor de raffinaderij. ,,Ook schrikken ze toeristen af om nog naar het eiland te komen, omdat hier kennelijk een raffinaderij zou staan die al honderd jaar oud is en zonder enig onderhoud of investering opereert. Laten we duidelijk zijn, er kan niet honderd jaar lang gewerkt worden in deze complexe industrie zonder enige technologische investering en daarbij werk garanderen aan duizenden landskinderen.”
Refineria Isla zegt de afgelopen dertig jaar gemiddeld zo’n 100 miljoen gulden per jaar te hebben geïnvesteerd in het onderhoud van de raffinaderij. Daarnaast is nog eens 2,5 miljard gulden in renovatieprojecten gestoken. ,,We zijn er trots op dat we mogen bijdragen aan het onderhoud van deze ‘belangrijke erfenis’ die een immense bijdrage levert aan de economie van Curaçao.”
Er zijn volgens Refineria Isla Curaçao vergevorderde plannen om de Isla te verbeteren, wat automatisch zal leiden tot een vermindering van de impact die de raffinaderij op het milieu heeft. ,,Refineria Isla blijft zich volledig aan de verantwoordelijkheden zoals opgesteld in de Hindervergunning houden.” De ‘pressiegroepen’ zouden het document ‘Regulations Air Quality, Wastewaters & Waste’ - waarin de Hindervergunning is opgenomen - vaak verkeerd interpreteren, aldus de Isla. Tot slot wil de raffinaderij benadrukken dat de gemeten uitstoot niet alleen afkomstig is van de Isla. ,,Het is de uitstoot van alle industrie in het Schottegat. De Isla, Asphalt Lake Recovery, CRU/BOO en Aqualectra, boten en voertuigen. Het is dus niet de Refineria Isla alleen.”


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).