Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Asosashon Tráfiko Sigur Kòrsou (ATSK, ofwel de Vereniging Veilig Verkeer Curaçao) heeft voor de 64e keer het verkeersexamen in alle groepen 7 van het funderend onderwijs afgenomen.

Het ging om een totaal van 1.902 leerlingen, waarvan 92 procent (1.747) het gehaald hebben. De school die het hoogst gescoord heeft is het Vigdis Jonckheer Mensing College, die er inmiddels een sport van heeft gemaakt om elk jaar als beste uit de bus te komen. Daarna volgen de St. Margarethaschool, de M.M. Römerschool, het Berg Carmel College en de Bellefaas Martisschool. Het verkeersexamen kent een theoretisch en een praktisch deel. Deze resultaten betreffen het theoretische onderdeel. De praktijk wordt afgenomen in het verkeerspark.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).