Van een onzer verslaggevers

Willemstad - G.T.V., eigenaar van het bedrijf Negocios de Caribe, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor het uitvoeren van een grote hoeveelheid cocaïne in juli 2014. De verdachte heeft een container gehuurd met bestemming Sint Maarten en daarin samen met anderen 669 kilo cocaïne verstopt. Bij de hoogte van de straf is rekening gehouden met het feit dat de man niet eerder veroordeeld is geweest. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een gevangenisstraf van acht jaar.
G.T.V. heef een container gehuurd bij Caribbean Cargo Services (CCS) om goederen uit te voeren. Uitgangspunt is dat de huurder verantwoordelijk is voor de inhoud van die container op het moment dat deze uitgevoerd wordt. Het gerecht vindt de bewering van de man dat hij niet wist wat er in de container zat ‘hoogst onwaarschijnlijk’ en ‘niet geloofwaardig’.
In het vonnis wordt nader uitgelegd waarom de man niet geloofwaardig is: ,,Het is onwaarschijnlijk dat een drugsorganisatie ruim 669 kilo cocaïne laat vervoeren door een onwetende schakel, in casu de man G.T.V. die de container bij CCS heeft gehuurd, aangezien dat aanzienlijke risico’s voor de organisatie met zich mee zou brengen, zoals het risico van verlies van de cocaïne wanneer deze persoon later niet meer kan worden achterhaald of wanneer deze de drugs voortijdig zelf ontdekt.”
Daarnaast heeft G.T.V. tegenstrijdige verklaringen afgelegd ten aanzien van twee Venezolanen die de container geladen zouden hebben. ,,Hij kan geen telefoon- of adresgegevens van de personen verstrekken en kent hun achtergrond niet. Desondanks heeft hij ze blind vertrouwd. Het gerecht acht dit niet geloofwaardig.”
Daarnaast heeft de man nog andere verklaringen afgelegd die ‘volstrekt ongeloofwaardig zijn’.
Concluderend schrijft de rechter dan ook in het vonnis: ,,Het gerecht acht dan ook bewezen dat de verdachte willens en wetens, tezamen en in vereniging met anderen, de cocaïne heeft uitgevoerd.”
De smokkel kwam aan het licht tijdens een uitvoervisitatie van de vracht met bestemming Sint Maarten. Het bedrijf van de verdachte bleek de afzender. Bij fysieke controle van de goederen werd geconstateerd dat er gesjoemeld was met de constructie van de container die de verdachte had gehuurd. Na het boren van een gat werden de drugs aangetroffen, blijkt uit de bewijsmiddelen.
Na verwijdering van de partij cocaïne uit de container werd bovendien geconstateerd dat gebruik werd gemaakt van lood om de penetratie van de stralen van de containerscan te beperken. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte een spoor achterliet bij de aanschaf van materialen om de container te bewerken, waaronder lood. Zo was hij te zien op camerabeelden bij de bouwmarkt, werd er een kassabon voor het materiaal aangetroffen tijdens een huiszoeking en gebruikte de verdachte zijn eigen Fun Mileskaart bij de aanschaf van het materiaal.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).