Voor de sloop van het mortuarium en het prikcentrum en andere gebouwen van het Sehos is geen sloopvergunning nodig.

 

Volgens uitvoeringsorgaan Usona, belast met de regie van het HNO-project (de realisatie van Hospital Nobo Otrobanda) is een sloopvergunning vereist als er in bestemming ‘binnenstad’ wordt gesloopt; of als er een monument wordt gesloopt. Dat zou hier niet het geval zijn, omdat de gebouwen nu officieel in bestemming ‘stedelijk woongebied’ vallen en geen monument zijn.

Wat wél is aangevraagd en ook akkoord bevonden, betreft een technische sloopvergunning, in te dienen en te accorderen door de arbeidsinspectie. Dit geldt alleen voor gebouwen van meer dan één verdieping. Hier zou met name worden getoetst of het gebouw namens de eigenaar wordt afgebroken en of er een sloopplan ligt. Dit laatste is het geval. Direct na toestemming tot sloop is een inspectie gedaan. Het slopen is volgens Usona met de hoogste veiligheidsoverwegingen en zorg gedaan.
Het Sehos had Usona op 30 april formeel toestemming gegeven voor de sloop en verzocht de werkzaamheden voortvarend en in een aangesloten periode uit te voeren om overlast voor patiënten, personeel en bezoekers zo beperkt mogelijk te houden en te zorgen voor maximale veiligheid.

Foto Antilliaans Dagblad


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).