Duurzame economische groei is een middel bij uitstek om de financiële en sociaaleconomische vraagstukken op Curaçao structureel op te lossen. Dat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in een commentaar in de nieuwsbrief van januari. Maar zicht op substantiële groei is er volgens de ondernemersclub nog niet. De VBC wijt dit aan gebrek aan vertrouwen en pleit voor meer visie en samenwerking.
Economische groei creëert werkgelegenheid (vooral voor de jeugd), genereert inkomen voor burgers en overheid, helpt bij het komen tot een begrotingsevenwicht en genereert middelen voor onder andere de aanpak van criminaliteit, verbetering van de kwaliteit van onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid, aldus de VBC. Ook verbetering van de infrastructuur (wegen, zee- en luchthaven, telecommunicatie) en het genereren van deviezen zijn onderwerpen waaraan economische groei een bijdrage kan leveren.
Ondanks positieve ontwikkelingen op sommige terreinen is het de afgelopen jaren niet gelukt voldoende economische groei te bewerkstelligen, constateert de vereniging. Integendeel, de afgelopen drie jaar heeft zich gekenmerkt door economische krimp. De gevolgen zijn zichtbaar: hoge werkloosheid, toenemende criminaliteit, gebrekkig onderhoud van de infrastructuur en verslechtering van het niveau van het onderwijs en gezondheidszorg. De door de Centrale Bank verwachte economische groei van 0,4 procent voor dit jaar is hoopvol, maar onvoldoende om echt verschil te maken.
Het gebrek aan vertrouwen, met de malaise als gevolg, wordt veroorzaakt door het ontbreken van een zichtbaar strategisch beleid om de economie te stimuleren. De bouw van het nieuwe ziekenhuis, onderhoud van het wegennet, aanpassing van de fiscale wetgeving zijn op zich goede ontwikkelingen, maar onvoldoende om het vertrouwen van investeerders en consumenten duurzaam te verbeteren. Ze worden bovendien grotendeels teniet gedaan door vele lastenverzwarende maatregelen, zegt de VBC, die verder het beleid rond zonnepanelen, de perikelen rond de Centrale Bank, Ctex en de Landelijke Beveiligingsdienst noemt als ontwikkelingen die het vertrouwen geen goed doen. Daarnaast is de regering weinig daadkrachtig, waardoor het overheidsapparaat nog steeds niet efficiënt werkt.
Voor herstel van het vertrouwen pleit de VBC voor het opzetten van een lange termijn strategisch economisch groeiplan om het aanwezige potentieel optimaal te benutten. De toeristische sector kan hierbij als voorbeeld dienen. Die branche is de afgelopen acht jaar ondanks de hindernissen sterk gegroeid. Het geheim van dit succes is volgens de ondernemersvereniging toe te schrijven aan een zakelijke aanpak (strategische masterplannen) om de voordelen van Curaçao (‘sun, sea & sand’) te benutten. De VBC ziet meer punten waarmee Curaçao zich kan profileren: energieopwekking door wind, zon en diepzeewater, rechtszekerheid en deugdelijk bestuur (als onderdeel van het Koninkrijk), snel en flexibel inspelen op veranderingen op de wereldmarkt. Waar het om gaat is die voordelen optimaal te benutten. Daarvoor zijn visie, een zakelijke langetermijnaanpak en samenwerking nodig als essentiële ingrediënten voor succes, vindt de VBC.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.