Willemstad - Ook tijdens het carnaval gaat justitie door met Ta basta awor.

Gedurende deze periode zullen overtreders van de wet meteen de gevolgen moeten ondervinden. Vandaar het nieuwe motto: B’a aktua robes, sintie un bes! (Wanneer u de wet overtreedt, dan voelt u het meteen).

Net als in voorgaande jaren zal het Openbaar Ministerie tijdens carnavalsoptochten bevelen voor preventief fouilleren uitgeven. Dat wil zeggen dat er door de politie gefouilleerd kan worden op vuurwapens zonder dat er een voorafgaande verdenking is. In de folder ‘Dikon net ami’ die bij de acties door de politie worden uitgereikt, staat beschreven op grond waarvan deze bevoegdheid wordt uitgeoefend. Deze acties blijven ook verder doorgaan in het kader van het actieprogramma Ta basta awor.
Tijdens een persconferentie bij het politiebureau te Rio Canario heeft de politie, samen met het Openbaar Ministerie meer informatie gegeven over de gevolgen van het overtreden van de wet bij carnavalsoptochten. ,,Bij bepaalde delicten, zoals vechtpartijen, wederspannigheid of bezit van kleine hoeveelheden verdovende middelen voor eigen gebruik, biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om meteen de boete te betalen”, aldus hoofdofficier van justitie, Heiko de Jong, gisteren. ,,Dat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie het delict niet zal vervolgen wanneer een bedrag wordt betaald. Hiervoor is ook een tarievenlijst opgesteld.”
Dat bedrag dient meteen bij het politiebureau te worden voldaan. Hiervoor wordt ook de mogelijkheid tot elektronisch betalen aangeboden. Wanneer niet wordt ingegaan op het betalingsvoorstel wordt direct een dagvaarding voor de strafzitting in persoon uitgereikt of kan inverzekeringstelling volgen. ,,Wanneer u de wet overtreedt, dan voelt u het dus meteen, in elk geval financieel. Vandaar ons motto: B’a aktua robes, sintie un bes!”
Medewerkers van het parket zullen in de carnavalsperiode op het politiebureau aanwezig zijn voor het innemen en administreren van de transacties, maar ook voor het opstellen en uitreiken van de dagvaardingen. ,,Vanaf 4 maart is zittingsruimte ingepland voor degenen die het liever op een zitting laten aankomen, en die zo een gevangenisstraf, een hoge boete en een strafblad willen riskeren”, aldus De Jong.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.