Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Alle door de Curaçao Gaming Authority (CGA) verleende licenties zijn niet-overdraagbaar en kunnen evenmin worden gebruikt om andere partijen onder een dergelijke licentie als kansspelexploitant te laten opereren.”

LOKSilvania2Minister Javier Silvania (MFK) van Financiën was in zijn recente toespraak in Malta helder en nadrukkelijk over de overdraagbaarheid van de vergunningen onder de nieuwe, nog in te voeren LOK-kansspelwetgeving.
LOK staat voor Landsverordening op de kansspelen; een nieuwe wet waar de regering momenteel aan werkt. De huidige masterlicentie- en de zogenaamde sublicentiestructuur bij online gaming zijn dan in de toekomst niet langer toegestaan.
,,Vergunninghouders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van hun vergunning alsmede voor de daaraan verbonden verplichtingen. Dit impliceert niet het verbod op ‘white labeling’.”
Er zijn momenteel vijf masterlicentiehouders met een vergunning van het Land Curaçao actief. Hoewel niemand het precies weet of zegt, zijn er naar schatting tussen de 900 en 1.000 gelicenseerd via de masterlicentiehouders.
Met de LOK realiseert de regering van Curaçao momenteel een volledige hervorming en modernisering van haar (online) kansspelwetgeving. Zo vertelde minister Silvania aan zijn toehoorders in Malta.
De LOK is momenteel nog in conceptvorm en de uiteindelijke inhoud kan bij inwerkingtreding nog afwijken. De landsverordening wordt een kader voor de regulering van alle kansspelen, met algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle soorten kansspelactiviteiten die op of vanuit Curaçao worden aangeboden.
De wet regelt onder andere: gokactiviteiten; afgifte, schorsing en intrekking van vergunningen; verantwoord gokken; de oprichting van een nieuwe kansspelautoriteit; en toezicht en handhaving. ,,Gezien de huidige aandacht voor online kansspelen is er nu ook een landsbesluit opgesteld om de online kansspelsector verder te reguleren.”
Met de LOK wordt ook de CGA geïntroduceerd als toezichthouder voor de hele Curaçaose gokindustrie. De CGA wordt belast met de vergunningverlening, handhaving en het toezicht op alle kansspelen.
Vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen worden alleen verleend aan rechtspersonen die legaal op Curaçao zijn gevestigd en hun diensten vanuit Curaçao verlenen door daadwerkelijk lokaal aanwezig te zijn (‘substance’).

Eisen voor lokale werknemers...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).