Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Drug Abuse Resistant Education (DARE of D.A.R.E.) is komend schooljaar terug. Coördinator Reginald Huggins heeft een team van DARE-officers paraat die binnenkort een verfrissingscursus krijgen.

dareDe voorlichting begint onder de boom en in de wijk, in aanloop naar een nieuw schooljaar met DARE-lessen.
,,We gaan het anders aanpakken”, zegt Huggins. ,,Niet alleen meer voorlichting op scholen, maar ook bij de naschoolse opvang, in buurtcentra en in de wijk, onder de boom.” Het team wil daarmee het vertrouwen in de politie bevorderen. ,,We zijn ons ervan bewust, dat het vertrouwen in het korps met name onder jongeren niet groot is”, zegt Huggins. ,,De jongeren die wij gaan benaderen zullen merken, dat wij hen niets verbieden. We gaan hen ook niet belerend vertellen wat ze moeten doen, maar geven uitleg, laten hen zien dat ze een keuze hebben, en dat de keuzes die je maakt jouw leven bepalen.”
Praten over oorzaak en gevolg. Agressie, geweld, wapens, drugs en alcohol bespreekbaar maken, en de jeugd van jongs af aan stimuleren om zelf een antwoord te vinden op de vraag: hoe ga je daarmee om? Huggins herinnert zich dat een jongen op school met een wapen was betrapt. ,,We zijn met hem in gesprek gegaan, waarbij hij ons deelgenoot maakte van zijn problemen. Hij was nog heel jong, en we hebben hem aangeboden om bij ons te komen. Elke dag haalden wij hem op en dan bracht hij de middag op het DARE-station door. Inmiddels woont hij in Nederland, studeert, en het gaat heel goed met hem.”
Het DARE-station in Scharloo, schuin achter Villa Maria, is een geheel gerenoveerd pand, waarvan de gevel onlangs door kunstenaar Francis Sling is voorzien van prachtige muurschilderingen. Hier vindt de centrale coördinatie plaats, niet alleen van de voorlichting op scholen, maar ook door een DARE media officer en een officer die speciale activiteiten regelt.
Huggins: ,,Het gaat allemaal een stuk strakker geregeld worden om te voorkomen wat er in het verleden is gebeurd, dat de leiding van het politiekorps DARE-officers terugroept omdat er een tekort aan agenten is. DARE is vrijwilligerswerk, en het mag niet zo zijn dat agenten bijna fulltime met DARE bezig zijn. Dat betekent een te grote belasting voor het korps, en is de reden dat we de voorlichting geruime tijd hebben moeten staken.”
Het Korps Politie Curaçao telt veertig agenten die zijn getraind als DARE-officer. Degenen die zich weer beschikbaar stellen krijgen een opfrissingcursus. Instructeurs van D.A.R.E. America komen naar Curaçao om een training van twee weken te volgen. Huggins nodigt ook andere collega’s binnen het korps uit om de training te volgen. ,,Vernieuwing is goed, dat houdt ons scherp.”
In het nieuwe schooljaar begint de voorlichting al op jonge leeftijd: kinderen van vier jaar oud krijgen bezoek van Oom Agent die hen spelenderwijs leert wat wel en niet hoort, wat het verschil is tussen goed en fout. En die hen laat zien dat de politie niet alleen komt als er iets ergs is gebeurd, maar hen bijvoorbeeld vertelt hoe ze de weg moeten oversteken. ,,Het is heel leuk om te ervaren dat kinderen over hun angst heen stappen, allerlei vragen stellen en jou en jouw uniform willen aanraken om te zien of het allemaal wel echt is”, zegt Huggins, die overtuigd is van het belang van preventie, maar zegt dat preventie alleen niet voldoende is. ,,De ervaring leert dat er in onze maatschappij een groep jongeren is die niet geholpen wil en kan worden. Dat is triest om te constateren, maar ik denk persoonlijk dat deze groep, en dan heb ik het over hooguit vijf procent van alle jongeren, te veel aandacht krijgt. We steken veel energie in rehabilitatie van zwaar criminele jongeren, die ondanks onze pogingen om hen op het rechte pad te brengen telkens weer geweld plegen. Ik denk dat we ons meer moeten focussen op de 15 tot 20 procent van de jongeren met wie het de verkeerde kant op dreigt te gaan, en dat we meer bereiken wanneer we hen proberen voor afglijden te behoeden.” Hij gelooft in een positieve benadering. ,,Ten slotte is de overgrote meerderheid van onze jongeren niet crimineel. De uitdaging voor ons is om probleemjongeren te laten inzien dat het voor hen veel gunstiger is om tot die groep te willen behoren dan tot die kleine groep van hardnekkig criminele jongeren.”
Huggins is blij dat minister Ornelia ‘Kid’ Martina van Justitie veel belang hecht aan preventie. ,,We voelen ons gesteund.” DARE streeft naar een brede samenwerking op sociaal-maatschappelijk terrein. ,,In het verleden hebben we op scholen een ‘DARE-box’ neergezet. Kinderen konden daar anoniem briefjes in deponeren”, vertelt Huggins. ,,Sommige boodschappen waren schrikbarend: verhalen over seksueel misbruik, fysieke mishandeling en gebrek aan eten. Daar moet je iets mee doen, natuurlijk. We hebben toen een commissie ingesteld van een psycholoog, een dokter en andere hulpverleners. Dit jaar hopen we weer met experts te kunnen samenwerken om in voorkomende gevallen problemen te kunnen helpen oplossen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).