Al het nieuws

Door Ajay Surjbalisingh
Het Goudlokje-scenario (redelijke economische groei en lage inflatie) in combinatie met een positief sentiment op financiële markten, levert goede rendementen op. Tegelijkertijd is de volatiliteit laag ondanks diverse (geo)politieke spanningen.

Beleggers worden als het ware beter beloond per eenheid risico.
Het positief sentiment wordt vooral gedreven door de sterke macro-economische groei en bedrijfswinsten die zich ook in 2018 goed zullen ontwikkelen.
marketupdate 1De eerste grafiek laat zien hoe de koers van aandelen wereldwijd dit jaar zijn gestegen. De Morgan Stanley Capital Index (MSCI) all countries steeg maar liefst 17 procent sinds begin dit jaar. Aandelen Amerika presteerden het beste met 18,5 procent sinds begin dit jaar gevolgd door opkomende markten die 11,8 procent opleverden en aandelen Europa met een totaalrendement van 9 procent: allen gemeten aan MCSI indices.
Het effect van het positieve sentiment is niet beperkt tot aandelenmarkten, ook de kredietobligaties worden positief beïnvloedt. Zo daalde de risico-opslag op schuldpapier uit opkomende landen (zogenaamde Emerging Markets Debt of EMD) naar het laagste niveau in afgelopen drie jaar. Deze risico-opslag geeft aan hoeveel extra rente beleggers eisen ten opzichte van VS-staatsobligaties voor een EMD-schuldtitel. Dalende opslagen suggereren dat beleggers meer vertrouwen hebben in het vermogen van de debiteuren uit opkomende landen om de schulden tijdig en volledig terug te betalen. Ook het aantal faillissementen neemt af. Anders gezegd, worden deze kredietobligaties als minder risicovol beschouwd.
marketupdate 2In de Eurozone zit er nog weinig beweging in de rente: het tienjarig rendement op Duitse Staatsobligaties staat op 0,35 procent en komt niet boven de 0,5 procent uit. Het tweejarig rendement komt nog steeds niet boven de nul uit en staat op negatief 0,72 procent. Zoals eerder gesteld, halveert de ECB het opkoopprogramma van obligaties, maar zet effectief het verruimend monetaire beleid voort en verwacht dat inflatie tot zelfs 2020 nog onder de 2-procentdoelstelling zal blijven. Tegen deze achtergrond verwachten markten een vlak verloop van de renteniveaus in de Eurozone.
De euro werd dit jaar sterker en piekte rond 1,20 ten opzichte van de dollar en staat weer onder druk vanwege de aanhoudende monetaire verruiming. Toch wordt de euro ondersteund door de macro-economische vooruitzichten in het eurogebied en blijft relatief sterk. Ook grondstoffen laten een herstel zien: niet alleen de basismetalen profiteerden van de mondiale cyclische opleving, ook olie herstelde met een piek rond de 60 dollar per vat tegen het vooruitzicht van afnemende voorraden en productiebeperkingen door de Opec.
marketupdate 3Het opwaarts potentieel voor olie is echter beperkt: het kost de OPEC moeite om het overvloedige aanbod van olie te beperken terwijl de vraag maar marginaal groeit.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.