Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Direct na de moord op de 25-jarige Dayanira Marcela Angelista Eisden afgelopen dinsdag heeft minister van Justitie Quincy Girigorie een intern onderzoek ingelast om na te gaan of er binnen het korps is gefaald wat betreft de te volgen procedure in zo’n geval. Voorlopige bevindingen wijzen uit dat de politie juist heeft gehandeld.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De ministers van Financiën van de monetaire unie Curaçao en Sint Maarten hebben gisteren in Willemstad samen met de gouverneurs van beide landen een urgente vergadering gehad. Over het onderwerp kunnen volgens de Curaçaose minister Kenneth Gijsbertha (MAN) geen mededelingen worden gedaan vanwege het vertrouwelijke karakter ervan.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op de dag van het vonnis waarin het gerecht stelt dat het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) onvoldoende zwaarwegend belang heeft in haar eis dat het Land haar schulden van 57,5 miljoen gulden kwijtscheldt, omdat er geen concrete dreiging is van incassomaatregelen, heeft het Land een deurwaarder naar de instelling gestuurd.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft het spoed kort geding tegen het Land op alle onderdelen verloren, maar de rechter stelt dat partijen nog wel gebonden zijn aan het Memorandum of Understanding (MoU) van 2013.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Voogdijraad krijgt in 2020 een verhoogde subsidie om onder andere uitvoering te kunnen geven aan de Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).