Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Solidaridat Sindikal, de centrale van verschillende vakbonden op Curaçao, doet een dringend beroep op alle vakbonden om samen één vuist te vormen om de werknemer op Curaçao te beschermen.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als kemphanen vechten ze om de zeggenschap over bordeel en nachtclub Campo Alegre: het in Nederland gevestigde Nordic Venture Capital bv en Rectour Corporation nv, de exploitant van Campo.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering respecteert de wensen van de vakbonden, maar om het algemeen belang te kunnen dienen kunnen de 3-procentregeling noch de indexering worden uitbetaald.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Met uitvoering per 1 juli aanstaande van een pakket aan maatregelen voorgesteld door onder meer de Commissie Begrotingsdoorlichting kan de regering ongeveer 121 miljoen gulden bij elkaar sprokkelen om het gat van 127 miljoen dit jaar zo veel mogelijk te dichten.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Halt-project wordt eerdaags bij de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) geïmplementeerd.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).