Al het nieuws

‘Uit VVU-besparing en extra belastingopbrengsten’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid heeft 11,5 miljoen gulden beschikbaar om de drie procent vakantie-uitkering aan ambtenaren en onderwijzend personeel uit te keren. Die ruimte is er dankzij besparingen op salariskosten en hogere belastingopbrengsten.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - Het is geen verrassing meer dat de Staten van Curaçao het voorstel voor de Rijkswet Coho verwerpen. Dat bleek al op het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) en tijdens Statenvergaderingen. Nu is het formeel vastgelegd in het eindverslag van de Staten over het wetsontwerp dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties wil ruimte geven aan de Caribische landen om te stoppen met het korten van 12,5 procent op het salaris van ambtenaren en in de semipublieke sector. De korting op de salarissen van topinkomens en van politici moet worden gehandhaafd. De Rijksministerraad moet daar komende woensdag nog wel mee instemmen.

Lees meer...

Nog 36.000 bezwaarschriften te gaan; alleen deel nieuw ingediende bezwaarschriften kan worden afgehandeld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voorraad bezwaarschriften belastingen op Curaçao bedraagt ruim 19.000, terwijl er ook nog meer dan 17.000 bezwaarschriften sociale premies op afhandeling wachten.

Lees meer...

Hato: We exporteren een ervaring

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Toerisme is ook een vorm van export, benadrukte minister Ruisando Hato (PNP) van Economische Ontwikkeling (MEO) gisteren. ,,We exporteren als Curaçao een ervaring.”

Lees meer...