Al het nieuws

IMF: In 2026 herstel tot niveau vóór covid; later dan Caribisch gemiddelde

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De economische groei in Curaçao zal dit jaar en de komende jaren naar verwachting matigen ten opzichte van 2021-2022, verwacht het IMF. De toerismesector, die profiteert van de opening van nieuwe resorts, zal een groei van 3 procent in 2023 en 2024 ondersteunen.

IMFGezien de grote daling in 2020 zal het reële bbp (bruto binnenlands product) zich naar verwachting (pas) in 2026 herstellen tot het niveau van vóór de pandemie. ,,Later dan het Caribisch gemiddelde”, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in verband met het recente bezoek in het kader van de zogeheten Artikel IV Missie.
De inflatie zal naar verwachting dalen tot 3,8 procent in 2023 en 2 procent op middellange termijn, in lijn met de verwachte daling van de invoerprijzen, vervolgt het IMF dat Curaçao en Sint Maarten van 12 tot en met 24 mei bezocht.
,,De economische vooruitzichten zijn onderhevig aan aanzienlijke risico’s, waaronder een scherpe terugval bij een of meer van de handelspartners van Curaçao, stijgingen van de grondstoffenprijzen en toenemende geo-economische fragmentatie.”
Na een langdurige recessie heeft de economie van Curaçao in 2021-2022 volgens IMF ‘een robuuste maar ongelijkmatige groei’ laten zien. De productie groeide met 4,2 procent in 2021 en naar schatting 6,5 procent in 2022. De groei werd ondersteund door een sterk herstel van het toerisme en particuliere investeringen, hoewel sommige sectoren - zoals de maritieme industrie - achterblijven.
Officiële overheidsgegevens wijzen op een gematigde formele werkgelegenheid, maar de recente arbeidskrachtenenquête duidt op een sterke groei van de totale werkgelegenheid, wat volgens het IMF wijst op ‘een aanzienlijke uitbreiding van de informele sector’. ,,De stijging van de inflatie vorig jaar, gedreven door hoge invoerprijzen, zorgde voor een rem op het reëel beschikbare inkomen en had een negatieve invloed op de groep kwetsbare personen.”
Het realiseren van het ‘aanzienlijke economisch potentieel van Curaçao’ vereist volgens de IMF-deskundigen een sterke ontwikkelingsstrategie die wordt ondersteund door de instemming van stakeholders. ,,Het beleid moet inclusieve groei ondersteunen en tegelijkertijd de budgettaire houdbaarheid versterken.”
Het recente besluit om een schuldgrens op lange termijn aan te nemen en een investeringsstrategie te ontwikkelen, noemt de IMF-missie ‘welkome stappen’ in de richting van de ontwikkeling van een begrotingskader voor de middellange termijn. Het uitvoeren van de structurele hervormingen (het Landspakket) dat met Nederland is overeengekomen, is ‘van cruciaal belang voor het aanpakken van veel van de langdurige structurele uitdagingen’.
,,Voortdurende inspanningen op het gebied van de financiële sector en hervormingen aan de aanbodzijde blijven van vitaal belang voor het versterken van de financiële stabiliteit en de externe positie van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.