Al het nieuws

Van onze redactie
Willemstad - ,,Het ligt in de bedoeling om de Caribische gulden medio 2024 te introduceren.” Zo is het antwoord op de vraag ‘Wanneer wordt de Caribische gulden geïntroduceerd?’. Het antwoord en de vraag staan op de website van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Medio 2024 is al concreter dan een persbericht dat in september 2022 werd uitgestuurd, waarin werd gemeld dat de CBCS ‘ernaartoe werkt’ de Caribische gulden in 2024 te introduceren.

Medio 2024Op de vraag of ‘dit het juiste moment is om een nieuwe munt in te voeren’, zegt CBCS dat de invoering van een nieuwe munt ‘noodzakelijk is geworden gezien de verwachte tekorten in de voorraad van de verschillende denominaties bankbiljetten en munten van de Nederlands-Antilliaanse gulden’.
,,Bovendien heeft de drukkerij die de bankbiljetten van de Nederlandse Antillen produceert, de productie van bankbiljetten gestaakt terwijl andere drukkerijen al hebben aangegeven dat zij, onder meer gezien de verouderde veiligheidskenmerken van de bankbiljetten van de Nederlands-Antilliaanse gulden, niet in staat zijn deze nog volgens dezelfde specificaties te produceren.”
Een aanpassing van de specificaties van de bankbiljetten van de Nederlands-Antilliaanse gulden, oftewel een vernieuwde versie daarvan, is daarom noodzakelijk om nieuwe bankbiljetten te kunnen produceren en zo aan de vraag te voldoen. ,,Aangezien de kosten van de modernisering van de bankbiljetten van de Nederlands-Antilliaanse gulden en het effect daarvan op het betalingsverkeer vergelijkbaar zouden zijn met de invoering van een nieuwe munt, werd het logisch geacht voor de invoering van de nieuwe munt te kiezen.” Aldus de CBCS.
Bovendien bieden de verouderde specificaties van de huidige bankbiljetten en munten, in combinatie met moderne technologische ontwikkelingen, ruimte voor vervalsingen van hoge kwaliteit.
,,Ten slotte vormen de risico’s in verband met voorraadtekorten en de ontoereikende veiligheidskenmerken een reële bedreiging voor het vertrouwen van het publiek in het bestaande wettige betaalmiddel en dus in de veiligheid en efficiëntie van het betalingssysteem als geheel”, geeft de Centrale Bank aan.
Met de goedkeuring van de regeringen van Curaçao en Sint Maarten is de CBCS verdergegaan met het project ‘Introductie Caribische gulden’, zo werd een half jaar geleden bekendgemaakt. Op de vraag wie verantwoordelijk is voor het tot stand komen van de nieuwe munteenheid, stelt de Centrale Bank dat de CBCS verantwoordelijk is voor het ontwerpen en laten drukken van de bankbiljetten. Ook het ontwerpen en slaan van munten in verschillende denominaties valt onder haar verantwoordelijkheid.
Het ontwerp en de specificaties van de munten zijn vastgelegd in de ‘Regeling Gemeenschappelijk Geldstelsel Curaçao en Sint Maarten’. De materialen waaruit de munten worden vervaardigd, alsmede het gewicht, de afmetingen en het aantal van deze munten worden bepaald door de CBCS.
Wat betekent de introductie van de Caribische gulden voor het publiek? Voor het publiek betekent dit dat zij het cashgeld dat zij hebben aan NAf moeten inwisselen bij hun commerciële bank voor Caribische guldens of het bedrag aan contant geld laten storten op hun bankrekening. Wanneer het publiek geld uit de ATM-geldautomaat haalt, krijgt het vanaf de introductiedag, alleen Caribische gulden-biljetten uit de ATM.
In verband met de besluitvorming door de Landen over het wel of niet introduceren van een nieuwe munteenheid heeft de CBCS een beslisdocument opgesteld en aan de ministers van Financiën van de Landen verstrekt. Beide regeringen hebben bevestigd akkoord te gaan met de introductie.
Al met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en het ontstaan van het autonome Land Curaçao en het Land Sint Maarten in 2010 was het de bedoeling de Caribische gulden in te voeren. Na jaren werden de voorbereidende werkzaamheden voor de introductie van de Caribische gulden in 2019 gestart en zijn vervolgens in 2020 gestaakt in afwachting van de IMF-evaluatie van de voor- en nadelen van een eigen munt versus een eventuele dollarisatie.

Denominaties
De Caribische gulden-munten krijgen de volgende denominaties: 5 gulden, 1 gulden, 50 cent, 25 cent, 10 cent, 5 cent en ook weer - nog steeds - 1 cent. De bankbiljetten worden uitgebracht in de denominaties 200 gulden, 100 gulden, 50 gulden, 20 gulden en 10 gulden.
De NAf 250 gulden maakt plaats voor de Caribische 200 gulden en de NAf 25 gulden maakt plaats voor de Caribische 20 gulden. Deze bedragen sluiten volgens de CBCS beter aan bij hetgeen in het internationale betalingsverkeer gebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de euro en de dollar.
De Caribische gulden is, net zoals NAf, wettelijk gekoppeld aan de Amerikaanse dollar tegen een koers van 1 dollar = 1,79 gulden.

‘KvK en VBC raadplegen over Caribische gulden’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.