Al het nieuws

Klimaatverandering heeft vele gevolgen voor het eiland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens de Curaçaose Timo Kelder van de Nederlandse stichting Climate Adaptation Services (CAS) is het op Curaçao door de jaren heen warmer geworden als gevolg van klimaatverandering. En dit proces gaat verder.

F04 Cur warmer dan voorheen OVERLEESOp dit moment is het jaarlijks maximum rond de 33 graden Celsius, met een record van 38,3 graden. In 2050 zal dat waarschijnlijk jaarlijks 36 graden Celsius zijn met uitschieters van 42 graden. En, zo waarschuwt
Kelder: ,,Dat is de gemeten temperatuur, maar er is ook nog zoiets als gevoelstemperatuur, afhankelijk van zon, luchtvochtigheid en wind. Daardoor kan het warmer aanvoelen dan het in feite is.”
Kelder gaf vorige week samen met Felix van Veldhoven (ook van CAS) en Pédzi Flores-Girigori van de Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) een lezing over de effecten van klimaatverandering op Curaçao. Curaçao Ports Authority (CPA) heeft een verkennend onderzoek naar klimaatdreigingen en -risico’s voor havens laten uitvoeren. De bijeenkomst werd door CPA georganiseerd om de resultaten voor een breder publiek bekend te maken en zo het bewustzijn van klimaatverandering op het eiland te vergroten. Kelder gaat dieper in op de effecten van klimaatverandering voor Curaçao. Op de vraag of de hevige regen van
deze maand te wijten is aan klimaatverandering, antwoordt hij dat er altijd variëteit is in het weer. ,,Maar door klimaatverandering wordt de kans op extreme situaties wel steeds groter. Naar verwachting zal het de komende jaren vaker en heviger gaan regenen als gevolg van meer intense tropische cyclonen”, aldus de expert. Hij vervolgt met te stellen dat de zeespiegel de komende decennia sneller zal stijgen dan in de afgelopen decennia. In 2050 zal de zeespiegel waarschijnlijk met 28 centimeter gestegen zijn. Na 2050 zal de zeespiegel naar verwachting nog sneller oplopen, met een voorziene stijging van 86 centimeter ten opzichte van het huidige niveau. Met een kaart maakt de deskundige inzichtelijk welke stukken land rond het havengebied kunnen onderlopen in 2050 en in 2100. Daarbij maakt hij onderscheid tussen land dat permanent onder water komt te staan door zeespiegelstijging en land dat tijdelijk overstroomt door stormvloed. De voornaamste gebieden waar zeespiegelstijging tot problemen kan leiden zijn het Waaigat, Zeelandia en verschillende plaatsen rondom het Schottegat. Kelder: ,,Kleine eilandstaten, zoals Curaçao, vangen als eerste de klappen van het veranderende klimaat op.
Tegelijkertijd is de kennis over klimaatverandering en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden relatief gering.” Zowel Flores-Girigori als Kelder benadrukken het belang van vervolgonderzoek op het gebied van klimaatverandering, kennisuitwisseling en maatregelen die relevant zijn voor Curaçao.

‘Klimaatverandering treft iedereen’

Klimaatverandering treft uiteindelijk iedereen, zo blijkt uit de lezing van Flores-Girigori. Zij stelt: ,,Klimaatverandering heeft niet alleen verregaande invloed op de warmte en zeespiegel, maar ook op menselijke systemen (zoals op de gezondheid), infrastructuur en economie, op kustsystemen (zoals de zeewaterkwaliteit en biodiversiteit) en op aardse systemen (zoals de beschikbaarheid van water en landgebruik).” En hoewel op Curaçao meer actie ondernomen kan worden om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering, legt Van Veldhoven hierbij uit: ,,Aan de ene kant moeten we alles op alles zetten om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te drukken. Aan de andere kant moeten we zorgen dat we voorbereid zijn op de veranderingen die gaan komen.” De Meteo-deskundige opent de publieke samenkomst van CPA met een lezing over de huidige status van klimaatverandering. ,,Er bestaat een duidelijk verband tussen de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) en de hoogte van de temperatuurverandering wereldwijd. Curaçao werkt hard aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door middel van het opwekken van alternatieve energie, zoals wind- en zonne-energie. Maar om de effecten van klimaatverandering te beperken moet de hele wereld bijdragen”, zo brengt zij naar voren. Daarom zijn er doelen vastgelegd in het Klimaatakkoord tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs. Hiervoor
is Albert Martis, hoofd van MDC, op het moment van de lezing als vertegenwoordiger bij de VN- klimaatconferentie (COP27). ,,Want er heerst nog een kloof tussen ambities en huidige beloftes en er moet actie komen”, zo wordt aangevoerd. Flores-Girigori introduceert het Curaçao Climate Change Platform (CCCP) dat dit jaar is opgericht en de plannen die CCCP voor 2022-2025 heeft gemaakt. De expert sluit haar lezing af met tips van wat iemand zelf kan doen om bij te dragen aan een beter milieu. Zij verwijst daarbij naar de website ‘The Lazy Person’s Guide to Saving the World’ en de ‘Act Now’-campagne van de Verenigde Naties. De prognoses van Kelder zijn gebaseerd op onder andere data die over de jaren heen verzameld en geanalyseerd zijn door MDC. Daarnaast maakt hij gebruik van beschikbare literatuur over klimaatverandering in de regio en analyseert hij klimaatmodellen. Met experts van de MDC, van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam controleert hij de conclusies voor de situatie op Curaçao.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.