Al het nieuws

Pisas: Dit weekeinde definitief voorstel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voorwaarden van Nederland bij het afbouwen van de 12,5 procent salariskorting van ambtenaren zijn in gezamenlijk overleg aangepast. Het concept van het nieuwe voorstel wordt dit weekeinde op Aruba besproken met staatssecretaris Alexandra van Huffelen.

PisasDat zei premier Gilmar Pisas (MFK) gisteren in een openbare vergadering van de Staten. Pisas zal zelf ook op Aruba aanwezig zijn. Curaçao, Aruba en Sint Maarten bespreken dan met de Nederlandse staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties het nieuwe voorstel ‘Voorwaarden afbouw salariskortingen’ dat op tafel ligt. Pisas verwacht dat op Aruba een definitieve versie wordt overeengekomen. ,,De gesprekken lopen goed”, zei Pisas over de onderhandelingen. ,,Alle partijen zitten in ieder geval op dezelfde lijn.”
Zoals bekend, gaat Nederland akkoord met het afschaffen van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren in de CAS-landen, maar dan moet wel voldaan worden aan acht voorwaarden. Over die voorwaarden worden al enige tijd gesprekken gevoerd. De Curaçaose premier maakt zich zorgen over de eis dat de Landsverordening normering topinkomens Curaçao van kracht moet zijn, voordat groen licht wordt gegeven voor de afbouw van de salariskorting. ,,Het wetsvoorstel is klaar voor behandeling in de Staten”, zegt Pisas. ,,Maar het is een technische, gecompliceerde wet. De vraag is hoe lang het gaat duren om die te kunnen publiceren.”
Van alle andere voorwaarden, lijkt er over één een duidelijk meningsverschil te bestaan. De eis van Nederland is dat ‘de focus voor het afschaffen van de 12,5 procent-verlaging gericht moet zijn op diegenen die een laag inkomen hebben’. In antwoord op vragen van de Statenleden over het standpunt van de Curaçaose regering, zegt Pisas dat ‘het uitgangspunt is iedereen gelijk te behandelen’.
Premier Pisas benadrukt dat het nooit de bedoeling was om de salariskorting in één keer af te schaffen. ,,Dat zou gezien de kosten onverantwoord zijn.” Daarom is gekozen voor een gefaseerde uitvoering, verspreid over twee jaren. Het gaat in totaal om circa 100 miljoen gulden; 31,6 miljoen in 2023 en 67 miljoen gulden in 2024.
De Curaçaose premier zegt terug te kijken op een pijnlijke periode. Nederland neemt in maart dit jaar maatregelen om de verminderde koopkracht van de bevolking, als gevolg van de wereldwijde crisis, op te vangen. Maar Curaçao krijgt eerst nog nul op het rekest als het de 12,5 procent korting wil afschaffen om de ambtenaren verlichting te bieden. ,,Wij hebben geen geld gevraagd, maar vroegen alleen een voorwaarde van de liquiditeitssteun los te kunnen laten. De situatie zou dan weer zijn zoals voor de pandemie”, zegt Pisas. Om de ambtenaren toch iets te kunnen bieden, kiest de regering voor de mogelijkheid van een vakantie-uitkering van drie procent en heeft daarvoor 10,6 miljoen gulden beschikbaar. Maar nu sputteren de vakbonden tegen: de vakantie-uitkering is wettelijk bepaald op zes procent. In al die verwikkelingen ontstaat dan het misverstand dat de regering de salariskorting in één keer zou willen afschaffen, waarop minister Javier Silvania (MFK) reageert dat daarmee de begrotingsnorm in gevaar komt. Pisas noemt de situatie een ‘catch 22’ en besluit dan de voorwaarden die Nederland stelt bij de afschaffing van de salariskorting naar buiten te brengen via een persbericht. ,,Daar werd boos op gereageerd, maar dit konden we zo niet laten gebeuren. Ik vond het een gemeen spelletje.” Verder wil hij geen conflict. ,,We gaan verder, in gesprek. Maar zoals het gelopen is doet wel pijn. Als regering hebben we alles gedaan wat nodig is voor een sluitende begroting, het Landspakket, de financiering. Dat loopt allemaal goed. En dan krijg je zo’n tegenslag, want dat was het.”

Motie: Respecteer afspraken
In de Staten is gisteravond een motie aangenomen met 16 stemmen voor en nul tegen. Het Curaçaose parlement vraagt Nederland ‘afspraken, wetten en regels’ te respecteren. Het voorstel van staatssecretaris Alexandra van Huffelen schendt verschillende regels en wetten, namelijk: artikel 42 van het Statuut, artikel 2 van de Staatsregeling en artikel 10 van de Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden. Bovendien wordt artikel 56 van de Staatsregeling overtreden door het van kracht worden van de Landsverordening normering topinkomens Curaçao als voorwaarde te stellen voor het afschaffen van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren. De introductie van de salariskorting was een maatregel om liquiditeitssteun van Nederland te krijgen. ,,Tussen Curaçao en Nederland is geen overeenkomst gesloten over het afschaffen ervan”, aldus de motie. Dat is ‘een interne aangelegenheid van het land’ en ‘alleen mogelijk op het moment dat geen liquiditeitssteun wordt ontvangen’.


‘Weg met de 12,5 procent korting’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).