Al het nieuws

Bezoekers kunnen langs zee bij Scuba Lodge wandelen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Achter de twaalf panden van Scuba Lodge komt een golfbreker met een promenade. Dat is nodig om de gebouwen te beschermen tegen het zeewater, maar bovendien een manier om iets terug te brengen van de historische patrouillepaden.

F01 Golfbreker met promenade2 DUSHIDe vergunning voor de aanleg van de kustversterking werd per ministeriële beschikking van 27 mei 2020 verleend door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aan 2B Holidays bv (Scuba Lodge). De werkzaamheden kunnen van start nu ook de bouwvergunning voor het nieuwe Art Hotel binnen is. Eigenaar Bas Filippini vindt het mooie aan de geplande golfbreker dat bezoekers erover kunnen wandelen. Hier liggen nog resten van de historische patrouillepaden, via welke bewoners van het eiland toegang hadden tot de kust en de zee. ,,Wij willen ook zo veel mogelijk open zijn. We nodigen iedereen uit om een wandeling te maken over de promenade.” Achterliggende gedachte is dat het pad achter de twaalf panden uiteindelijk onderdeel vormt van een tracé dat doorloopt tot en met Marichi in Punda. Om haar golfbreker aan te kunnen leggen, huurt Scuba Lodge de strook van ongeveer 1.465 vierkante meter op zee van Domeinbeheer voor drie gulden per vierkante meter per jaar. De basis van de constructie, een investering van meer dan 500.000 gulden, is de grote rotsblokken van de Mijnmaatschappij. ,,Dan bouwen we het als een piramide op”, zegt aannemer Wout Tieleman van B&W. Tieleman heeft eerder het Kunuku Resort en Corendon Hotel op Curaçao gebouwd. ,,De onderkant is twaalf meter breed met zware rotsblokken, binnenin komen kleinere stenen en de bovenkant is vijf meter.” Het pad op de golfbreker is van natuursteen en de promenade wordt aangekleed met banken en verlichting. ,,Met de boardwalk veranderen we de achterkant van onze panden in de voorkant”, zegt Filippini.
De gratis vrije toegang tot de boardwalk voor het publiek is een van de voorwaarden die het ministerie van VVRP in 2020 heeft verbonden aan de vergunning. Strandaanleg en landaanwinning is ‘nadrukkelijk verboden’, zo blijkt uit een brief van 1 juli 2021 van directeur Domeinbeheer Jairo Martis aan 2B Holidays bv. Bovendien moeten bij het verrichten van de aanlegwerkzaamheden voldoende maatregelen worden genomen om milieugevolgen ‘te beperken of ongedaan te maken’. Het gaat er dan bijvoorbeeld om te voorkomen dat sedimenten en afvalstoffen in het zeewater terechtkomen en archeologische vondsten beschadigd raken.

Weinig koraal bij golfbreker

De ‘mariene natuur’ voor de kust achter de twaalf panden is destijds geïnventariseerd door onafhankelijk adviesbureau EcoVision. Het bureau concludeert onder andere dat de koraalbedekking in het gebied rond de golfbreker ‘zeer laag’ is en dat ‘wordt voldaan aan de criteria van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voor het verlenen van een ontheffing ingevolge de Rifbeheerverordening’. Ook het verwachte risico voor de hogere koraaldichtheden en concentratie van beschermde soorten oostelijk van het project ter hoogte van Saint Tropez is ‘beperkt’. EcoVision adviseert de overheid een onafhankelijke partij een oogje in het zeil te laten houden voorafgaande en tijdens de werkzaamheden om koraalschade te voorkomen en ‘vertroebeling en slibbelasting’. Het advies is onder andere om de rotsblokken eerst schoon te spoelen en dan een voor een op de zeebodem te leggen.
In de brief van 1 juli 2021 gaat directeur Martis van Domeinbeheer ook in op de ‘grensoverschrijdende bebouwingen’, waaronder de aanleg van een zwembad. Filippini zegt dat het gaat om een zeewaterkering die al in gebruik is en gedeeltelijk op domeingrond ligt. Voor het gebruik van het perceel (778 vierkante meter) zal volgens Martis een huurtarief gelden van 24 gulden per vierkante meter per jaar.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.