Al het nieuws

Van onze redactie
Willemstad - Een betere afstemming tussen lokale productie van groente, vraag en import is zeer gewenst, want zonder die coördinatie gebeurt het nu nog helaas regelmatig dat kunukero's hun oogst niet kunnen afzetten en zelfs moeten wegdoen.

F05 Aandacht GMN kunukeros 1Het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu (GMN) wil hier werk van maken.
In een persbericht laat GMN weten aandacht te hebben voor de verschillende kunukero’s (land- en tuinbouwondernemingen) op het eiland. Minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van GMN was er zelf niet bij, maar ze liet zich vertegenwoordigen door haar kabinetschef Vanessa Elisa, secretaris-generaal Sharlon Melfor van het ministerie en door de sectordirecteur Landbouw Gabriel Murray.
Geconstateerd is dat er ondernemers zijn die gebruikmaken van moderne technieken (verbouwing zonder aarde en met een minimum aan water); anderen werken met succes op meer traditionele wijze.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.