Al het nieuws

Spoedig managementteam; hoofd Inspectie moet stap terugdoen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er komt een managementteam dat zowel de Inspectie der Belastingen als de Ontvanger en het Belastingaccountantsbureau gaat aansturen. Dat team wordt verantwoordelijk voor de reorganisatie en modernisering van de Belastingdienst.

delannoyFinanciënminister Javier Silvania (MFK) zal binnenkort de samenstelling van dit managementteam bekendmaken. Zo meldt hij in een persverklaring. Hoewel het niet wordt genoemd, lijkt dit in lijn met de aanbevelingen van de recente QuickScan Belastingdienst Curaçao.
Het eerste advies hiervan, voor op de korte termijn, luidt: ,,Implementeer centrale sturing; maak een eind aan de huidige twee diensten en maak één manager verantwoordelijk”. Het Kabinet van de minister van Financiën spreekt nu niet over één manager, maar over een managementteam voor alle onderdelen van de fiscus.
De ‘wijziging van het leiderschap’, zoals Silvania het noemt, gaat wel ten koste van het huidige hoofd van de Inspectie. Er wordt geen naam genoemd, maar uit alles blijkt dat het hier gaat om Jamila Isenia. De bewindsman ‘bedankt’ haar voor het leiden van de Inspectie gedurende de afgelopen jaren.
Zij zag zich, aldus Silvania, geconfronteerd met diverse uitdagingen. Zoals de constant wisselende visies en prioriteiten van vorige ministers, een tekort aan geldmiddelen en menskracht, de brand bij het Ontvangerskantoor en de gevolgen van de covidpandemie. ,,Dit alles legde een hoge druk op een voor de samenleving belangrijke organisatie.”
De minister heeft Isenia verzocht wel aan te blijven en met haar expertise bij te dragen als ‘ruling inspecteur’, door het Kabinet omschreven als een zeer belangrijke functie voor de commercieel financiële sector van Curaçao. Naar verluidt is onder het personeel met verontwaardiging gereageerd. Over de Landsontvanger, Alfonso Trona, vermeldt het communiqué niets en dat geldt ook voor directeur Sherwin Casper van Stichting BAB.
Terug naar de sturing van de Belastingdienst: de onderzoekers van de quickscan hebben gezien dat alleen het naast elkaar in één gebouw zetten van twee van de drie directeuren niet automatisch zorgt voor het ontstaan van één Belastingdienst of meer samenwerking of gezamenlijke initiatieven. ,,Bedenk andere manieren die het samensmelten van de diensten (moeten) gaan versnellen en schakel zo spoedig mogelijk over naar een eenhoofdige leiding en een transparante managementstructuur die past bij een moderne vooral ICT-gedreven Belastingdienst.”
Het valt overigens op dat de quickscan uitvoerig ingaat op het functioneren van Inspectie en Ontvanger, maar niet of nauwelijks op hoe Stichting BAB presteert volgens het assessmentteam onder aanvoering van John de Lannoy, Kabinetsmedewerker van Silvania, en Ruud van den Bosch, cfo Belastingdienst BES/Caribisch Nederland. In het 54 pagina’s tellende rapport komt ‘SBAB’ slechts zeven keer voor.