Al het nieuws

Onderzoek: import kapotte voertuigen leidt tot roof

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De import van beschadigde auto’s uit de Verenigde Staten werkt autodiefstal op Curaçao in de hand. Autodiefstal op haar beurt stuwt verzekeringskosten omhoog, waarvan elke burger met een auto nadeel ondervindt.

autodiefstalDat blijkt uit een onlangs aan de Staten aangeboden onderzoek, uitgevoerd door de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) naar hoe autodiefstal op Curaçao wordt aangepakt. In het voorwoord wordt uitgelegd dat autodiefstal een groot maatschappelijk probleem is en dat de behoefte aan een adequate aanpak de aandacht heeft van Justitie, de gemeenschap en de media.
Maar, zo constateert de RvR: ,,Justitie is onvoldoende toegerust om dit fenomeen effectief aan te pakken. Essentiële voorwaarden, zoals een integrale aanpak door een multidisciplinair team en het centraliseren en delen van informatie, zijn niet, althans onvoldoende geïmplementeerd.” Justitie heeft volgens de onderzoekers geen zicht op (pseudo-)autogarages die wagens ‘omkatten’ (omkatten is de handeling waarbij een product de identiteit wordt gegeven van een ander product, red.) en ook niet op criminele samenwerkingsverbanden en organisaties rond autodiefstal.
Volgens de Raad proberen autodieven de voertuigen weer terug te krijgen in het legale circuit. ,,Er is kennelijk sprake van groepen die in georganiseerd verband optreden waaraan onder andere stelers, strippers en omkatters deelnemen. Het hieruit verkregen voordeel is groot en gaat ten koste van slachtoffers en verzekeringsmaatschappijen die veel schade lijden. Dit leidt tot premieverhoging, wat uiteindelijk aan de hele gemeenschap nadeel toebrengt”, aldus de RvR.
De dieven strippen de auto’s om onderdelen te verkopen of hergebruiken. Volgens respondenten is er vraag naar onderdelen, omdat er veel beschadigde auto’s uit Amerika worden geïmporteerd. Van gestolen auto’s worden vaak het Voertuig Identificatienummer (Vin), chassisnummer en motornummer afgezaagd of afgevijld. Volgens de onderzoekers wordt autodiefstal ook in de hand gewerkt door auto-importeurs die geen auto-onderdelen aan eigenaren van geïmporteerde beschadigde auto’s verkopen.
Dat er een hele handel aan de diefstal ten grondslag ligt, blijkt uit de beschrijving dat sloperijhouders tegen betaling valselijk opgemaakte aankoopbonnen aan omkatters geven. En soms hebben daders ‘immobilizer key clone’-machines, waarmee zij een immobilizer key - oftewel een startonderbreker - van een wagen kunnen dupliceren waardoor deze auto dan zonder braak kan worden gestolen.
Bij de aanpak kan de politie samenwerken met het Keuringslokaal, de douane, de vereniging van verzekeringsmaatschappijen, de Curaçao Car Dealers Association en ForenSys, zo is door het Korps Politie Curaçao (KPC) zelf aangegeven. Ook het Wetboek van Strafrecht biedt voldoende handvatten volgens het Openbaar Ministerie (OM) en KPC om stelers, omkatters en andere vormen van deelname aan het strafbaar feit te berechten.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).