Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering heeft gisteren, 17 augustus, samen met Fundashon Museo Tula een Letter of Intent getekend om de krachten en kennis te bundelen in de renovatie en exploitatie van het museum in Landhuis Knip als een cultureel, educatief en toeristisch product.

knip1Voor het tekenen van de Letter of Intent (LoI) is bewust voor 17 augustus gekozen omdat dit de dag is waarop in 1795 de tot slaaf gemaakte Tula op de plantage van Knip begon aan de strijd voor de vrijheid en gelijkheid van de tot slaaf gemaakten.
Het doel van de LoI is om Museo Tula, het museum in Landhuis Knip, te renoveren opdat het een permanent openbaar instituut wordt dat dient ter herinnering van de Curaçaose gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder als inspiratiebron voor de ontwikkeling van de emancipatie van Curaçao. Tegelijkertijd zal Museo Tula dienen als een educatief centrum en een toeristische attractie. Gezien het feit dat de renovatie van het museum verbonden is aan zowel het educatieve en culturele beleid als het economisch en toeristisch beleid van Curaçao, heeft de Raad van Ministers Lizette Sambo-Velder (sectordirecteur van Cultuur en Sport van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport) en Zulaika Mook (sectordirecteur Economische Ontwikkeling en Innovatie van het ministerie van Economische Ontwikkeling) gemachtigd om de LoI samen met Fundashon Museo Tula te tekenen. Door afwezigheid van Sambo-Velder tekende Susan Larmonie-van Heydoorn, die beleidsdirecteur is van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, de LoI.
Er was al enige tijd een akkoord tussen het ministerie van Economische Ontwikkeling en dat van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en Fundashon Museo Tula, maar door de coronapandemie kon de LoI niet eerder worden getekend. In het traject is er bewust voor gekozen de samenwerking met Fundashon Museo Tula aan te gaan omdat de stichting gevormd wordt door bewoners van Knip, Westpunt en Lagun, maar ook omdat de stichting uitgebreide ervaring heeft met de oprichting, ontwikkeling en exploitatie van Museo Tula in 2007 en daarna met de oprichting, ontwikkeling en exploitatie van Museo Kas di Pal’i Maishi in Dokterstuin.