Al het nieuws

Hospitality-sector: Curaçao prijst zich uit de markt

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De demissionaire regering van Curaçao moet zo snel mogelijk stoppen met het strenge testbeleid voor toeristen of op z’n minst aangeven wanneer alle verplichte testen niet meer nodig zijn voor bepaalde groepen of landen. Dan kunnen toeristen hun reis beter plannen.
testbeleidCuraçao prijst zichzelf namelijk op dit moment uit de markt. Alle eilanden in het Caribisch gebied gaan weer open en als toeristen mogen kiezen, laten ze Curaçao links liggen. Dat was de belangrijkste boodschap van de vertegenwoordigers uit de toeristensector die op initiatief van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in een persconferentie hun ongenoegen uitten ten aanzien van het huidige toeristische beleid. De VBC nodigde daarvoor de Curaçao Hotel and Tourism Association (Chata), Curaçao Apartments and Small Hotels Association (Casha), Curaçao Restaurants Association (CRA) en Downtown Management Organization (DMO) uit.
,,Als we kijken naar Aruba en Sint Maarten, dan zijn daar veel Nederlanders, terwijl die normaal gesproken op Curaçao neerstrijken. Aruba behaalde in mei alweer 80 procent van het aantal toeristen van vóór corona. Wij maar 40 procent. Op Aruba zijn er dezelfde risico’s als op Curaçao, dus waarom kunnen wij ons beleid niet aanpassen?”, zo bracht Chata-directeur Maria-Helena Seferina-Rojas naar voren.
Wat er volgens haar moet gebeuren: ,,Gevaccineerden mogen binnenkomen zonder test. De immigratievereisten moeten aangepast worden. Het is nu een ramp om allerhande formulieren in te vullen, uit te printen en ook nog eens te uploaden, via verschillende portalen. Printen kan bijvoorbeeld geëlimineerd worden. En dan het feit dat de antigeentest vooraf met creditcard betaald moet worden. Mensen kijken ook naar wat dit allemaal aan extra kosten met zich meebrengt. Verder is het niet duidelijk voor de sector of er een verlenging komt van de hulp vanuit de overheid (NOW en TVL). Als hier geen duidelijkheid over komt, dan gaan meer bedrijven over de kop”, aldus Seferina-Rojas. Zij benadrukt dat er snel actie ondernomen moet worden. Temeer ook omdat als het nodig is, er snel weer opgeschaald kan worden met het afnemen van testen bijvoorbeeld.
Casha-voorzitter Gerlinde Berckmoes kon dit alles beamen en stelde voor om niet alleen onderscheid te maken in wel of niet gevaccineerde toeristen, maar ook in geen-, laag- of hoogrisicoland. ,,Duitsland, de Verenigde Staten, België en Nederland zijn allemaal lage risicolanden. Daar kan je specifiek beleid op maken”, aldus Berckmoes, die er ook voor waarschuwde dat straks gevaccineerde mensen Curaçao als bestemming gaan mijden omdat er zoveel regels zijn. ,,We blijven dan zitten met ongevaccineerde toeristen, wat risico’s met zich meebrengt.”
Zeno Cirkens van CRA presenteerde een onderzoek naar de gevolgen van corona op de restaurantsector. Met de lockdown van 2020 heeft de sector een inkomstenderving geleden van bijna 44 miljoen gulden. In december 2020 was nog maar 33 procent van de werknemers aan het werk in de restaurants. De rest moest noodgedwongen afvloeien. Cirkens spreekt van 4.700 werknemers. Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 60 procent van de restaurants een buitenterras heeft en hier dus beter beleid op geformuleerd had kunnen worden. Ook blijkt uit de enquête dat restaurants voor 50 procent draaien op toeristen.
En voor wat betreft de binnenstad wijst Mahesh Mukhi van DMO er nog op dat Punda een ‘ghost town’ is geworden vooral ook vanwege het uitvallen van de cruisetoeristen. Hij vraagt hier speciale aandacht voor. En verder: ,,Wij eisen vanuit het bedrijfsleven een plek in het crisisteam. Wij weten ook heel veel en we moeten er samen aan werken om de toeristen weer terug te krijgen.”
Na vragen vanuit de pers wordt benadrukt dat de indruk weggenomen moet worden dat de besmettingen van toeristen afkomstig zijn. ,,We hadden net als Aruba het onderscheid moeten maken tussen besmettingen van toeristen en van de lokale bevolking. Uit de laatste cijfers blijkt dat er nagenoeg geen besmettingen zijn terwijl er veel getest wordt. Het zijn heel veel toeristen die verplicht testen bij terugreizen en daaruit kunnen we dus opmaken dat de besmettingen daar niet vandaan komen. Mensen, we moeten eens naar onszelf kijken. De besmettingen komen van binnenuit. We hebben een verkiezing gehad en vlak daarna een enorme crisis. We blijven constant anderen de schuld geven”, zo klinkt Cirkens emotioneel. Seferina-Rojas vult aan: ,,Onze medewerkers zijn niet ziek geworden toen er toeristen waren. Met alle protocollen in place zie je dat er weinig fysiek contact is met toeristen. De besmettingen komen dus van de mensen thuis.”