Al het nieuws

Traject gestart om met vertrouwenspersoon integriteitsbewustzijn te vergroten

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Hoewel het feitenonderzoek door Ebben Partners in Nederland naar de interne gang van zaken bij het College financieel toezicht (Cft) niet openbaar is gemaakt, stelt voorzitter Raymond Gradus dat het in algemene zin noodzakelijk is ‘verbeteringen in de administratieve organisatie door te voeren en interne procedures verder aan te scherpen’.
ray thuisMaandag bracht de toezichthouder een persbericht uit onder de kop ‘Feitenonderzoek: geen integriteitsschendingen bij secretariaat Cft, wel onzorgvuldigheden’.
Naar aanleiding van anonieme meldingen over vermeend wangedrag van het managementteam werd begin februari door deze krant bericht dat een onderzoek zou worden opgestart naar de ‘vermeende onregelmatigheden’ bij het secretariaat van het College financieel toezicht (Cft) op Curaçao.
Het zou gaan om een extern bureau. Dat werd Ebben Partners audit & investigation. ,,Wij zijn een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van governance, risk & compliance, met een specialisatie in fraude en integriteit”, meldt dit bureau, met kantoor in Hilversum en Brussel.
Ebben is naar eigen zeggen ‘ontstaan vanuit de gedachte dat organisaties meer in control willen zijn’. ,,Bestuurders en toezichthouders kunnen zich dan focussen op de grotere strategische en organisatorische vraagstukken in een snel veranderende wereld.”
De rapportage zelf is niet beschikbaar gesteld aan de media. Volgens het Cft-bestuur zelf is geconcludeerd dat zich geen integriteitsschendingen of excessief gedrag hebben voorgedaan; wel zijn er onzorgvuldigheden geconstateerd. ,,Het is noodzakelijk dat op het Cft-secretariaat verbeteringen in de administratieve organisatie en aanscherping van de interne procedures worden doorgevoerd”, aldus het persbericht.
De anonieme meldingen, die begin 2021 zijn gedaan, betroffen aantijgingen tegen het secretariaat van de drie Colleges (Curaçao en Sint Maarten, BES, Aruba). Gradus daarover: ,,Hoewel de meldingen op anonieme basis waren gedaan, beschouwde ik het als mijn verantwoordelijkheid om deze beweringen serieus te nemen en ze zo snel als mogelijk door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. Dat is inmiddels gebeurd en wij hebben het onderzoeksrapport ontvangen.”
De voorzitter geeft aan dat naar aanleiding van de bevindingen diverse besluiten zijn genomen. Het persbericht daarover: ,,Zo worden de procedures rond het inhuren van tijdelijk personeel en buitenlandse reizen aangescherpt en worden gratificaties in de toekomst niet meer in natura verstrekt. Daarnaast zal het gratificatiebeleid worden uitgeschreven, door de voorzitter vastgesteld en door de secretaris toegepast.”
Ray Thuis is de secretaris van de drie Colleges. Hij wordt bijgestaan door beleidsadviseurs en ondersteunend personeel. Volgens de website zijn er op dit moment 18 personen werkzaam bij het secretariaat.
De drie Colleges worden ondersteund door het gemeenschappelijk secretariaat dat kantoor houdt op Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Secretaris Thuis en de medewerkers zijn in dienst van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
,,Ook op een ander vlak wordt een correctie aangebracht”, vervolgt het persbericht van Cft. Tot en met december 2019 werd namelijk jaarlijks een kerstgratificatie van netto 1.000 gulden uitgekeerd aan alle medewerkers van het secretariaat. ,,Deze gratificatie werd voor het lokale personeel omgerekend tot een brutobedrag (gebruteerd). Verzuimd is om deze administratieve bewerking uit te voeren voor het uitgezonden personeel.”
Met het ministerie van BZK in Den Haag zal nu worden overlegd hoe de brutering voor deze medewerkers alsnog kan plaatsvinden. Met een audit zal vervolgens worden bezien of de procedures van de loonadministratie goed zijn nageleefd.
Gradus tot slot: ,,Het Cft heeft een voorbeeldfunctie. Het is belangrijk dat iedereen bij het Cft volstrekt integer gedrag laat zien. Er is een traject gestart om met behulp van een vertrouwenspersoon het integriteitsbewustzijn in de organisatie verder te vergroten.”
Onderzoeksbureau Ebben Partners is aangesloten bij een hele reeks beroepsverenigingen. Op de website worden deze vermeld.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).